תקציב מערך עידן פלוס

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד התקשורת

משרד התקשורת אין את המידע המבוקש.

מאת: סער אלון

2 בנובמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התקשורת,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מעוניינים לקבל את תקציב מערך עידן פלוס.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: ד"ר יחיאל שבי
משרד התקשורת

9 בנובמבר, 2015

אנא פנה לרשות השנייה הנושא נמצא תחת אחריותם

יחיאל

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד התקשורת –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?