תקציב הרשות השנייה

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

2 בנובמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את תקציב הרשות השנייה עבור השנים 2013, 2014, וכן
את התקציב שאושר לשנת 2015.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון

קישור לכאן

מאת: סער אלון

3 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

שלום, רב, טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת
למרות שחלפו 30 יום מיום הגשת הבקשה,

נודה להתייחסותכם ולמסירת המידע בהקדם,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

2 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,

טרם התקבל מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות שחלף
פרק הזמן הקבוע בחוק.

נודה על התייחסותכם ומסירת המידע בהקדם.

אנחנו שומרים על זכותנו למצות את ההליכים המשפטיים במסגרת חוק חופש
המידע.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: rozi
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

3 בינואר, 2016

סער שלום!

פנייתך התקבלה במשרדנו ותטופל בימים הקרובים.

בברכה,

רוזי אלחדד
רכזת הלשכה המשפטית
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
בית הדפוס 2, ת.ד. 3445
ירושלים
02-6556226

קישור לכאן

מאת: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

13 בינואר, 2016


Attachment Untitled001.pdf
21K Download View as HTML


מר סער אלון שלום רב,

 

 

רצ"ב בקשת ארכה שנייה.

כמו כן,  רצ"ב הודעת ארכה ראשונה אשר מבדיקה שערכנו נמצא כי בשל תקלה משרדית
לא נשלחה אליך במועדה.

עמך הסליחה!

 

 

בברכה,

יערה קינן

קישור לכאן

מאת: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

14 בינואר, 2016


Attachment Untitled001.pdf
21K Download View as HTML


סער שלום רב,

 

אודה לאישורך בקבלת המצ"ב מאתמול.

 

בברכה ויום טוב,

יערה

 

From: yaara
Sent: Wednesday, January 13, 2016 2:02 PM
To: '[FOI #434 email]'
Cc: rozi; Hila Shamir
Subject: בקשת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

 

מר סער אלון שלום רב,

 

 

רצ"ב בקשת ארכה שנייה.

כמו כן,  רצ"ב הודעת ארכה ראשונה אשר מבדיקה שערכנו נמצא כי בשל תקלה משרדית
לא נשלחה אליך במועדה.

עמך הסליחה!

 

 

בברכה,

יערה קינן

קישור לכאן

מאת: סער אלון

14 בינואר, 2016

מאשר קבלת הודעת ההארכה,

בברכה,

סער אלון ברקת
הסדנא לידע ציבורי

קישור לכאן

מאת: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

22 במרץ, 2016


Attachment Untitled001.pdf
10K Download View as HTML


סער שלום רב,

אודה לאישורך בקבלת המצ"ב.

בברכה ויום טוב,
יערה

קישור לכאן

מאת: סער אלון

27 במרץ, 2016

תודה רבה,

התקציב מובא ברמת פירוט כללית מאד. אני מעוניין למצוא את תקציב מערך
עידן פלוס, אודה לעזרתכם בעניין.

בברכה,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: yaara
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

29 במרץ, 2016

סער שלום,

מערך עידן פלוס הוקם במימון משרד האוצר, וההוצאות השוטפות בגינו משולמות בכל שנה ע"י הגורמים המופצים עליו, בהתאם להוראות חוק הפצת שידורים.

בברכה, יערה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?