פוליסת ביטוח תלמידים

הראל פרימק הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית ראשון לציון

הבקשה נענתה.

מאת: הראל פרימק

27 באוקטובר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ראשון לציון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אני מבקש לקבל את הנוסח המלא של פוליסת ביטוח התלמידים החלה על
התלמידים בראשון לציון.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

מאת: ריקי דהן
עיריית ראשון לציון

28 באוקטובר, 2015


Attachment RE.txt
2K Download View as HTML

Attachment Scan 001.pdf
244K Download View as HTML


אל:
מר הראל פרימק

שלום רב,

מצ"ב המידע המבוקש על ידך.

בברכה,

ריקי דהן
ממונה על נהלים,
טפסים, רשומות
וחוק חופש המידע
טל' 03-9547179  פקס' 03-9547296
[email address]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: הראל פרימק

28 באוקטובר, 2015

תודה רבה.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית ראשון לציון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?