פרטים אודות עיצומים שהושתו על בל"ל לאחרונה

הראל פרימק הגיש את בקשת המידע הזו אל בנק ישראל

הבקשה נענתה.

מאת: הראל פרימק

27 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בתאריך 28.06.2015 פרסם בנק ישראל הודעה לפיה הוטלו עיצומים בסך 4.2
מיליון ש"ח על בל"ל בגין עבירות הלבנת הון ומימון טרור. להלן קישור
לפירסום: http://bit.ly/1JjHYi9

לעצם העניין, ומכיוון שאין זאת הפעם הראשונה שבל"ל מורשע בעבירות כאלו
בארץ ובחו"ל, אבקש לדעת מספר פרטים נוספים אודות המקור לעיצומים אלה,
כדלהלן.

א. בכמה עבירות מדובר?

ב. מהו ההיקף הכספי של העבירות?

ג. מהי התקופה במהלכה בוצעו העבירות?

ד. האם היו מעורבים בעבירות חברי הנהלה או בעלי עניין מכל סוג שהוא?

ה. האם ניתנה הוראה ע"י בנק ישראל שהקנס ישולם ע"י העבריינים ולא על
חשבון הציבור?

ו. ניהול סיכונים:

a. מי כיהן כמנהל/ת הסיכונים הראשי/ת של הבנק בתקופת העבירות?

b. האם נבדקה האחריות של מנהלי הסיכונים בבנק בתקופה הרלוונטית?

c. כיצד חמקו העבירות מעיני מנהלי הסיכונים בבנק?

ז. האם ב"י ינקוט סנקציות כלפי בעלי התפקידים המנויים בסעיף ו' וכן
נושאי משרה נוספים, שהיו אמורים למנוע את ביצוע העבירות הנ"ל, ביניהם
אך לא רק:

a. יו"ר הדירקטוריון

b. המנהלת הכללית של הבנק

c. ועדת הביקורת של הדירקטוריון

d. ועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון

e. היועץ המשפטי של הבנק

f. מנהל/ת חטיבת הביקורת הפנימית

g. ראש מערך ציות ואכיפה?

ח. אם נעברו עבירות לפי חוק הלבנת הון מעבר לצו הלבנת הון, האם הגיש
ב"י תלונה במשטרה כנגד החשודים בעבירות? אם כן, כנגד מי?

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

בנק ישראל

27 ביולי, 2015

הראל שלום,

אני אינני הממונה על חופש המידע, אבל זה לא משנה. קיבלתי את פנייתך בעת שהעברת אותה אליי והעברתי אותה לגורמים המתאימים, אני מתנצל על העיכוב בבירור שאלותיך, ומאמין שתקבל תשובה היום או מחר.

בברכה
יואב סופר

יואב סופר | דובר |בנק ישראל
Yoav Soffer | Spokesperson| Bank of Israel
Office| 972-2-6552741 Mobile| 972-50-6200423  Fax| 972-2-6669746 e-mail [בנק ישראלהדוא"ל המבוקש]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: הראל פרימק

27 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

תודה, יואב, על התגובה המהירה.

האם תוכל לשלוח את כתובת הדוא"ל הנכונה של הממונה על חופש המידע?
אעדכן את מפעילי האתר "תביא ת'דאטה" שממנו אני מנפיק את הבקשה כך
שלהבא בקשות תגענה ליעדן הנכון.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק בנק ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?