פרטים על מכרזים משרדיים

מעין חג'אג' הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לשירותי דת

הבקשה נענתה.

מאת: מעין חג'אג'

13 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לשירותי דת,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
נבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של המשרד
לשירותי דת בין השנים 2013-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: קרן שירוני
המשרד לשירותי דת

26 באוגוסט, 2015

גב' מעין חג'אג' שלום וברכה,

בהמשך לפנייתך הריני לעדכנך כי משרדנו עובד על הכנת קובץ אקסל כמפורט בבקשתך.

הכנת המידע דורשת שיתוף פעולה ואיסוף חומר ממספר גורמים ולכן לוקחת יותר זמן.

על כן, אנו מבקשים להאריך את מתן המענה ב- 30 ימים נוספים.

                       

קרן שירוני
ראש ענף פניות ציבור ציבור
וממונה על חופש המידע
משרד לשירותי דת |
טלפון: 02-5311385|
נייד: 050-6205093
[email address]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

5 בספטמבר, 2015

קרן שלום,

תודה רבה על המענה,
אנו ממתנים לקבלת המידע האמור,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: קרן שירוני
המשרד לשירותי דת

10 בספטמבר, 2015


Attachment utf 8 B 16TXmdeo15XXmCDXnteb16jXlteZ150ueGxzeA.xlsx
13K Download View as HTML


גב' מעיין חג'אג' שלום וברכה,

בהמשך לבקשתך, מצ"ב רשימת המכרזים המשרדיים שנערכו במשרד לשירותי דת בין השנים 213-2015.

לבקשתך מצ"ב קובץ Excel.

חג שמח ושנה טובה,

                       

קרן שירוני
ראש ענף פניות ציבור ציבור
וממונה על חופש המידע
משרד לשירותי דת |
טלפון: 02-5311385|
נייד: 050-6205093
[email address]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

15 בספטמבר, 2015

קרן שלום,

תודה רבה על הקובץ והמענה המהיר.
חג שמח ושנה טובה :)

מעין חג'אג'

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לשירותי דת –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?