הסכם ניגוד עניינים חדווה בר

הראל פרימק הגיש את בקשת המידע הזו אל בנק ישראל

הבקשה נענתה.

מאת: הראל פרימק

5 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אני מבקש לקבל את הסכם ניגוד העניינים של ד"ר חדווה בר, המפקחת
המיועדת (נכון לרגע זה) על הבנקים, וכל חומר נוסף (כגון נספחים) הקשור
ורלוונטי להסכם זה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

מאת: הראל פרימק

5 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך לבקשה הקודמת, אנא אשרו במייל חוזר קבלה ותחילת טיפול, תודה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

הראל פרימק

קישור לכאן

בנק ישראל

6 ביולי, 2015

מר פרימק שלום רב,

במענה לבקשתך הריני להשיבך כי הסכם ניגוד העניינים עליו צפויה לחתום ד"ר חדוה בר יימסר לך לאחר שיגובש סופית וייחתם.

בכבוד רב,

עו"ד רונן ניסים
המחלקה המשפטית, בנק ישראל
הממונה על יישום חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

בנק ישראל

15 ביולי, 2015

ד"ר פרימק שלום רב,

 

בהמשך להודעתי מיום 6.7.15 שניתנה במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע,
התשנ"ח-1998, ראה מטה קישור להסדר למניעת ניגוד העניינים עליו חתמה ד"ר חדוה
בר.

 

בברכה,

 

רונן ניסים, עו"ד

הממונה על יישום חוק חופש המידע

המחלקה המשפטית, בנק ישראל

 

From: אורי ברזני
Sent: Wednesday, July 15, 2015 10:03 AM
Cc: יואב סופר
Subject: הסדר למניעת ניגוד העניינים - המפקחת הנכנסת, ד"ר חדוה בר.

 

בוקר טוב,

 

מצ"ב קישור [1]להסדר למניעת ניגוד עניינים, עליו חתמה הד"ר חדוה בר.

 

בברכה,

אורי.

 

 

אורי ברזני | סגן הדובר |בנק ישראל

Uri Barazani | Deputy Spokesperson| Bank of Israel

Office| 972-2-6552712  Mobile| 972-52-3839677  Fax| 972-2-6669003
 e-mail [2][email address]

 

 

 

***********************************************************************************

 אנא חשוב על הסביבה - האם אתה באמת צריך להדפיס את האימייל ? 

please consider the environment - do you really need to print this email
?!

***********************************************************************************

References

Visible links
1. http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublicat...
2. mailto:[email address]

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק בנק ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?