פירוט של לוחות הזמנים הרלוונטים לשטר החזקה ללוויתן דרום וצפון

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הבקשה נענתה.

מאת: אלון אנתין

26 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה
והמים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל פירוט של לוחות הזמנים הרלוונטים לשטר החזקה ללוויתן דרום
וצפון, כפי שמופיעים בסעיפים 17.2 ו-17.4:
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/...
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/...
בפירוט יופיעו סיבת הדחיה, תאריך הדחיה העתידי, תאריך הגשת הבקשה,
תאריך אישור הדחיה, שמות נציגי מבקשי הדחייה ותפקידם, שמות נציגי
הממונים ותפקידם, פירוט לגבי מסמכים רלוונטים גם אם לא ניתן לצרף את
תוכנם.
במידה וקיימת תכתובת רלוונטית או מסמכים רלוונטים לדחיה שניתן להציגם
נא לצרפם גם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

אנא אשרו את קבלת המייל במייל חוזר.
בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: יסמין סיאני
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

29 ביוני, 2015

אלון שלום,
בקשתך התקבלה ונמצאת בטיפול.

יסמין סיאני
ממונה על יישום חוק חופש המידע
 [משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהדוא"ל המבוקש]
טל 02-5006707 | פקס 02-5006706 |     

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יסמין סיאני
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

16 ביולי, 2015


Attachment SM 336 2015.pdf
95K Download View as HTML


אלון שלום,
ראה מכתב התשובה המצ"ב.
אודה לאישורך על קבלת המייל.

יסמין סיאני
ממונה על יישום חוק חופש המידע
 [משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהדוא"ל המבוקש]
טל 02-5006707 | פקס 02-5006706 |     

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

18 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה
והמים,

תודה על התשובה המהירה.
בקישור הנ"ל:
http://energy.gov.il/abouttheoffice/news...
אני מבין שהעיכוב העיקרי של יותר מ -3.5 שנים נובע מהרשות על ההגבלים
העסקיים ואני מצטט :
"1. בחודש ספטמבר 4011 הודיעה רשות ההגבלים העסקיים כי החלה לבדוק חשד
כי בעלי זכויות בשדה "לוויתן" התקשרו בהסדר כובל. בעקבות הודעת רשות
ההגבלים העסקיים,ולאחר משא ומתן ארוך, התגבשה בחודש מרץ 4012 טיוטה של
"צו מוסכם" לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1222 )להלן –
חוק ההגבלים עסקיים(, בין רשות ההגבלים העסקיים לבין בעלי הזכויות
בשדה "לוויתן" אשר נועד להביא לפתרון מוסכם בין הממונה על ההגבלים
העסקיים לבין בעלי זכויות בשדה לוויתן" חלף קביעת הממונה בדבר קיומו
של הסדר כובל. טיוטת ההסדר הופצה להערות הציבור לפני הגשתו לאישור בית
הדין להגבלים עסקיים, כנדרש בהתאם לחוק.
2. ביום 45 בדצמבר 4012 הודיע הממונה על הגבלים עסקיים כי לאחר ששמע
את הערות הציבור הוא החליט שאין מקום להגיש לבית הדין להגבלים עסקיים
את הצו המוסכם, מאחר שלא יביא לפתרון תחרותי בשוק הגז הטבעי. במקום
זאת, הודיע הממונה כי הוא שוקל לפרסם קביעה שלפיה התגבש הסדר כובל
ב"לוויתן". בפועל החלטת הממונה על ההגבלים עסקיים שלא להגיש את הצו
המוסכם לאישור בית הדין, הביאה לקושי ממשי בפיתוח שדה "לוויתן"
ולדחיית אספקת הגז הטבעי למשק ישראלי ממאגר זה. מעבר לכך, להחלטה
האמורה היבטים רוחביים משמעותיים בנוגע לנכונותן של חברות ומשקיעים
בינלאומיים אחרים לפעול בענף החיפוש וההפקה של גז ונפט בישראל. החלטת
הממונה אף הביאה לעיכוב במהלכים לחתימת חוזי יצוא גז למצרים ולירדן
ואף לסיכון לביטולם."

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?