בירור לגבי אישור עבודה נוספת עבור עובד עירייה

סער גינזבורסקי הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית אשדוד

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער גינזבורסקי

22 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ברצוני לבדוק האם לעובד העיריה רוני אואט המשמש כמנהל המגרשים
העירוניים ברשות הספורט יש אישור לעבוד במקום עבודה נוסף ואם כן,
מאיזה תאריך האישור.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער גינזבורסקי

קישור לכאן

מאת: זהבה סבג
עיריית אשדוד

6 בספטמבר, 2015

סער שלום,
האם להמשיך ולטפל בבקשה זו?

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: זהבה סבג
עיריית אשדוד

10 בספטמבר, 2015

סער שלום,
ממתינה לתשובתך ...

זהבה סבג

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: זהבה סבג
עיריית אשדוד

16 בספטמבר, 2015

סער שלום,
טרם קיבלתי התייחסותך

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית אשדוד –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?