מידע על התקשרות בנושא פיילוט ניקוי מי התהום במתחם תע"ש

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: יוגב שרביט

16 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

רקע - דוברות רשות המים פרסמה מידע בנוגע להתקשרות מול חברת Enviogen
וחברת שיכוי ובינוי מים במסגרת הקמת פיילוט לטיהור מי התהום במתחם
תע"ש (קישור מס' 1 למטה). בעקבות פרסום זה פניתי לרשות בבקשה לנתונים
בנוגע לפיילוט, ביניהם נתונים הנוגעים לתיקצוב הפיילוט והפרויקט כולו.
במענה לשאלתי בנוגע לתיקצוב הפנתה אותי רשות המים למשרד האוצר לקבלת
תשובות (קישור מס' 2 למטה), אם זאת צויין כי סכום ההתקשרות לפיילוט
הוא 8.5 מיליון שקלים.

הבקשה:
1. שם הסעיף התקציבי והתקנה אשר ממנו תוקצב הפיילוט וכן שם הסעיף
התקציבי והתקנה ממנה יתוקצב הפרויקט כולו
2. מידע בנוגע להתקשרות מול החברות שזכו לבצע את הפיילוט - אבקש את
המידע כפי שהוא מופיע במערכת מרכבה עבור התקשרות זו או לחילופין,
המידע בהתאם לנוהל המתגבש לפירסום התקשרויות (הנוהל שמוביל משרד
המשפטים)

קישורים:
1.http://www.water.gov.il/Hebrew/Documents...
2. http://www.askdata.org.il/request/reques...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

16 ביוני, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?