פרטים על מכרזים משרדיים

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד התרבות והספורט

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד התרבות והספורט היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

16 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התרבות והספורט,

נבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של משרד התרבות
והספורט בין השנים 2009-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

18 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התרבות והספורט,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע. נודה
להתייחסותכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

18 ביולי, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד התרבות והספורטהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[משרד התרבות והספורטהדוא"ל המבוקש]>:
host mailmr.most.gov.il [82.102.134.204]: 550 sorry, no mailbox here by that name. (#5.1.1)

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

4 בנובמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התרבות והספורט,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו, נודה למענה ולמסירת המידע בהקדם,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

4 בנובמבר, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד התרבות והספורטהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[משרד התרבות והספורטהדוא"ל המבוקש]>:
host mailmr.most.gov.il [82.102.134.204]: 550 sorry, no mailbox here by that name. (#5.1.1)

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד התרבות והספורט –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?