פרטים על מכרזים משרדיים

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

16 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

נבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים בין השנים 2009-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: חופש המידע
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

16 ביוני, 2015

בס"ד

שלום,

סעיף ב' אינו ברור.

בברכה,
איילה דנינו
רכזת פניות - חוק חופש המידע
02-6663093

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

16 ביוני, 2015

איילה שלום ותודה רבה על ההערה,

הכוונה בסעיף ב' למספר הפרסום במערכת המנו"ף, המשמשת לפרסום התקשרויות
במכרז ובפטור ממכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי - www.mr.gov.il (מנו"ף -
מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטור ממכרז).

כל המכרזים המשרדיים מפורסמים באתר מינהל הרכש הממשלתי, כאשר כל מכרז
מזוהה על ידי "מספר פרסום במנו"ף".
**לדוגמא, ראי את מכרז 12/14: "להקמה ניהול והפעלה של מרכז מענה
טלפוני ממוכן ומאוייש עבור משתמשי התחבורה הציבורית". המכרז מפורסם
באתר מינהל הרכש הממשלתי בקישור הזה, ומספר הפרסום במנו"ף הוא 555248:
https://www.mr.gov.il/officestenders/Pag...

מקווה שהצלחתי להבהיר את עצמי,

סער

קישור לכאן

מאת: סער אלון

18 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בחופש המידע,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע.
נודה לטיפולכם המהיר ולמסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: חופש המידע
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

19 ביולי, 2015

בס"ד

שלום,

הנני לעדכנך, כי מחמת מורכבות המידע הנדרש והצורך בפניה לפניה למס' מנהלי אגפים, הממונה על החוק מאריכה את זמן הטיפול וזאת על פי סעיף 7 (ב) לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998.

בברכה,
איילה דנינו
רכזת פניות - חוק חופש המידע
02-6663093

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

18 באוגוסט, 2015

שלום רב,

נודה לעדכונכם בעניין בקשתנו שהוגשה ביום 16.6.15.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד התחבורה והבטיחות בדרכים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?