פרטים על מכרזים משרדיים

מעין חג'אג' הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הפנים

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד הפנים היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: מעין חג'אג'

15 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של משרד הפנים
בין השנים 2009-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

16 ביוני, 2015


Attachment 2015 31729.docx
26K Download View as HTML


שלום מעיין
מצ"ב תשובת ביניים לעניין בקשתך.
בברכה, זיוה
(See attached file: 2015-31729.docx)

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

29 ביוני, 2015

זיוה שלום,

תודה רבה על תשובתך.
נמתין לבדיקתכם.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

19 ביולי, 2015


Attachment 2015 39882.docx
28K Download View as HTML


שלום מעיין
מצ"ב הארכת מועד תשובה לעניין בקשתך.
בברכה, זיוה
(See attached file: 2015-39882.docx)

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

8 באוגוסט, 2015

שום זיוה,

תודה רבה על מכתבך.
נמתין לעדכון לגבי קבלת המידע.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

8 באוגוסט, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד הפניםהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הפנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?