פרטים על מכרזים משרדיים

מעין חג'אג' הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לפיתוח הנגב והגליל

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: מעין חג'אג'

15 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לפיתוח הנגב והגליל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

נבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של משרד לפיתוח
הנגב והגליל בין השנים 2009-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: דרור סורוקה
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

16 ביוני, 2015

הבקשה התקבלה ונמצאת בהכנה על ידי המחלקה המשפטית.

בברכה,

דרור

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

29 ביוני, 2015

שלום דרור,

תודה רבה על המענה.
נמתין לקבלת המידע.

בברכה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

13 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע דרור סורוקה,

אשמח להתעדכן בסטטוס בקשת חופש המידע,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת:
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

13 ביולי, 2015

.
.

?-13 Jul 2015, 10:41, ?" ''" <[FOI #397 email]<mailto:[FOI #397 email]>> /:?

,

,

,

, .. 580536878, .. 52033, ,

''

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

13 ביולי, 2015

שלום רב,

התשבה שהתקבלה מכם אינה קריאה.
אודה לכם על שליחת התשובה בשנית,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: דרור סורוקה
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

13 ביולי, 2015

המסמך הוכן. עובדים על איתור כל המספרים מהמנוף.

‫ב-13 Jul 2015, בשעה 11:41, ‏"מעין חג'אג'" <[FOI #397 email]<mailto:[FOI #397 email]>> כתב/ה:‬

שלום רב,

התשבה שהתקבלה מכם אינה קריאה.
אודה לכם על שליחת התשובה בשנית,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

13 ביולי, 2015

שלום דרור,

תודה רבה העדכון,
נמתין לקבלת המידע.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: אבידן עזר
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

14 ביולי, 2015

מעיין חג'אג' שלום רב,

 

ברצוננו להביא לידיעתך שפנייתך מטופלת על ידי הגורמים הרלבנטיים במשרדינו.

אנו עדיין אוספים את האינפורמציה המתאימה על מנת להשלים את שביקשת.

לצערנו, היות ואחד מאנשי המשרד הרלבנטיים לצורך כך, אושפז בבית החולים, נאלץ
לדחות מעט את העברת המידע.

בקשתך תענה בהקדם.

 

 

תודה,

אבידן עזרא

מתמחה

המחלקה המשפטית

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

14 ביולי, 2015

אבידן עזרא שלום רב,

תודה רבה על המייל ורפואה שלמה.
נמתין לעדכונים מכם בהמשך,

בברכה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

8 באוגוסט, 2015

אבידן עזרא שלום רב,

נשמח להתעדכן בסטטוס הטיפול בבקשת חופש המידע לעיל,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: אבידן עזרא
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

9 באוגוסט, 2015

מעין שלום רב,

בימים הקרובים נדאג לשלוח לכם את שביקשת.

תודה,
אבידן.

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

11 באוגוסט, 2015

אבידן שלום,

תודה רבה על המענה המהיר,
ממתינה לקבלת המידע.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

מאת: אבידן עזרא
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

23 באוגוסט, 2015


Attachment utf 8 B 16LXldeq16cg16nXnCDXnteb16jXlteZ150gLSDXl9eV16cg15fXldek16kg utf 8 B 15TXnteZ15PXoi54bHN4
15K Download View as HTML


מעיין שלום רב,

מצ"ב מסמך ובו הפרטים שביקשת אודות התקשרויות המשרד באמצעות מכרזים.

לצערנו בשל קושי לאתר את הרובריקות המסומנות בצהוב, התעכבה פנייתנו.
לאור העובדה שטרם הצליח הממונה על חופש המידע למלא פרטים אלו, אנו שולחים את המענה בהיעדרם.
הממונה על חופש המידע ישלים את הפריטים המסומנים בצהוב ויעבירם אליך.

תודה,
אבידן עזרא
המחלקה המשפטית
המשרד פיתוח הנגב והגליל

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מעין חג'אג'

5 בספטמבר, 2015

אבידן שלום,

תודה רבה על המידע החלקי,
אנו ממתינים להשלמת המידע החסר ע"י הממונה על חופש המידע,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

מעין חג'אג'

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לפיתוח הנגב והגליל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?