פרטים על מכרזים משרדיים

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החינוך

הבקשה סורבה על-ידי משרד החינוך.

מאת: סער אלון

12 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החינוך,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

נבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס לכלל המכרזים המשרדיים של משרד החינוך
בין השנים 2009-2015:
(א) מספר המכרז.
(ב) מספר הפרסום במנו"ף.
(ג) מספר ההתקשרות.
(ד) שם הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ה) מספר הספק/ים אשר זכה/ו במכרז.
(ו) היקף ההתקשרות.
(ז) התקנה התקציבית למימון ההתקשרות.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel.

פנייה זו היא במסגרת פנייה רוחבית הנעשית באופן זהה לכלל משרדי
הממשלה, בבקשה לקבל פרטים אודות התקשרויות במכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

14 ביוני, 2015


Attachment attachment.pdf
65K Download View as HTML


[Subject only] בקשתך לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע - אישור קבלה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

1 ביולי, 2015


Attachment utf 8 B 16HXoteoINeQ15zXldefINeR16jXp9eqICjXnteo15vXlteZ150g15HXnteg utf 8 B 15XXoykgLdeq16nXldeR15QucGRm.pdf
67K Download View as HTML


 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

1 ביולי, 2015

תודה רבה על המענה,

בהמשך לדברים, נבקש לצמצם את בקשתנו, ובהתאם לכך נבקש רק את התקשרויות
במכרז החל משנת 2013.

למיטב ידיעתנו בתקופה זו קיים ממשק המקשר בין מערכת המרכב"ה למערכת
המנו"ף (של מינהל הרכש) - ולפיכך ניתן לשייך התקשרויות במרכב"ה למספר
הפרסוף שלהן במערכת המנו"ף. על כן, הפקת דו"ח כאמור אמורה להיות
אפשרית ביחס לתקופה זו, ולא אמורה להצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.

יצויין כי היחידה הממשלתית לחופש המידע עודכנה בעניין זה, ובהתאם לכך
הבקשות לכלל משרדי הממשלה צומצמו לתקופה זו.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

6 ביולי, 2015

שלום רב,

 

פנייתך נמצאת בבירור. עם סיום הבירור נודיעך דבר.

 

בכבוד רב,

 

שירז יצחקי

משרד החינוך

אתר חופש המידע

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

20 ביולי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במידע,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת על אף
שחלפו למעלה מ30 יום ממועד הגשת הבקשה.

נודה למסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

5 באוגוסט, 2015


Attachment utf 8 B 16HXoteoINeQ15zXldefINeR16jXp9eqICjXlNeq16fXqdeo15XXmdeV16og utf 8 B 15HXnteb16jXlikgLSDXlNeQ16jXm9eUIDEucGRm.pdf
141K Download View as HTML


[Subject only] בקשתך לקבלת מידע בנושא מכרזים משרדיים לפי מס' פרסום במערכת מנוף

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

6 בספטמבר, 2015


Attachment attachment.pdf
141K Download View as HTML


[Subject only] בקשתך לקבלת מידע בנושא מכרזים משרדיים לפי מס' פרסום במערכת מנוף

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

6 בספטמבר, 2015

שלום רב,

במענה לתשובתכם, ולפיה "אין פרמטר שיעשה את ההפגשה בין מערכת מרכב"ה
למערכת מנו"ף", אנחנו מפנים אותכם להוראת תכ"מ 7.0.0.20 מיום
19.12.2012 שכותרתה: "קישור בין מנו"ף לבין מרכב"ה".

לפי הוראה זו:
"בוצע תיאום וסנכרון בין שתי המערכות, באמצעות עריכת שינויים במערכת
מרכב"ה – הוספת השדות "אופן רכישה", "סיבת פטור" ו-"מספר פניה
במנו"ף/מנור"ה".
"הזנת המידע ממערכת מנו"ף למערכת מרכב"ה תבוצע בעת הקמת הזמנות רכש
חדשות, החל מיום 1.1.2013".

אשר על כן, למיטב הבנתנו מלשון ההוראה ומהמידע שנמסר לנו בעבר מערכת
המרכב"ה מאפשרת הצלבה בין מספר המרכב"ה לבין מספר הפרסוף במנו"ף ביחס
לכל ההתקשרויות החדשות שלאחר 1.1.2013.

נודה להתייחסותכם לכך, ולהסבר מדוע בניגוד להנחיות אלו אין באפשרות
המשרד להצליב בין שתי המערכות.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

7 בספטמבר, 2015

שלום רב,

 

פנייתך נמצאת בבירור. עם סיום הבירור נודיעך דבר.

 

בכבוד רב,

 

שירז יצחקי

משרד החינוך

אתר חופש המידע

 

 

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

26 באוקטובר, 2015


Attachment attachment.pdf
141K Download View as HTML


[Subject only] בקשתך לקבלת מידע בנושא התקשרויות במכרז החל משנת 2013 - תשובה 2

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החינוך –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?