מידע אודות ועדה קרואה

Jניאל הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הפנים

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד הפנים היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: Jניאל

17 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

במסגרת מחקר אקדמי אודות ועדות קרואות, אני צריך את רשימת הועדות
הקרואות שפעלו בישראל מאז קום המדינה ועד היום (כולל פעילות). המידע
הדרוש: שנת מינוי, משך הכהונה, סיבת המינוי, מי היו יו"ר וחברי הועדה
הממונה, מי היה ראש הרשות בטרם המינוי, שר הפנים הממנה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

תודה ויום טוב,
חניאל
[email address]

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (17 במאי, 2015)

חניאל שלום

כמי שעוסק בתחום הכלכלי של הרשויו המקומיות אני חייב להגיד לך שהמידע שאתה מבקש יהיה קשה להשגה, במיוחד מידע היסטורי מעבר ל-10 שנים אחרונה.
בתוך הרשימה של חשבים מלווים (http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/...) תוכל למצוא חלק מהרשויות שיש להן ועדה קרואה.

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הפנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?