פירוט מרשם המפלגות לעשר השנים האחרונות לגבי בדיקת מתפקדים שרשומים למספר מפלגות

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד המשפטים

הבקשה נענתה.

מאת: אלון אנתין

17 באפריל, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל פירוט מרשם המפלגות לעשר השנים האחרונות לגבי בדיקת מתפקדים
שרשומים למספר מפלגות.
ראו בקשה זאת של ארגון הליכודניקים החדשים שמספרת על 2800 מתפקדים
כפולים בין הבית היהודי והליכוד עוד מ-2012 וכמובן הכתבה של טל שניידר
בנידון:
http://www.newlikud.org/#!מכתב-ששלחנו-לי...
http://www.talschneider.com/2012/11/22/d...
בפרט אבקש לברר פרטים לגבי מספר הפניות בנידון למפלגות, פירוט לגבי
המפלגות הרלוונטיות, פירוט לגבי הזמנים ופירוט לתשובת המפלגות.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

אבקש לקבל אישור על קבלת המייל.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Hofesh.Meida
משרד המשפטים

19 באפריל, 2015

שלום רב,

מאשרת קבלת הבקשה.

אני מעבירה את הבקשה לבירור המבוקש בה ועם סיום הבירור אשיבך עניינית.

בברכה,
מיכל טנא, עו"ד
מנהלת היחידה לפניות הציבור
והממונה על חוק חופש המידע
025425555

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

19 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשם המפלגות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

להזכירכם, על-פי חוק חופש המידע התשובה היתה צריכה כבר להגיע עד תאריך
18 במאי, 2015.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

19 במאי, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email address]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: Hofesh.Meida
משרד המשפטים

21 במאי, 2015

שלום רב,

המבוקש על ידך מצוי עדיין בבחינה במשרד המשפטים האם וכיצד ניתן למסור לך את המידע המבוקש.

עם סיום הבחינה נשיבך עניינית.

לאור האמור לעיל מוארך זמן מתן המענה ע"פ חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ב- 28 ימים נוספים.

בברכה,
מיכל טנא, עו"ד
מנהלת היחידה לפניות הציבור
והממונה על חוק חופש המידע
025425555

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: Hofesh.Meida
משרד המשפטים

7 ביוני, 2015


Attachment utf 8 B NzMtMTUg16rXqdeV15HXlC5kb2M.doc
73K Download View as HTML


שלום רב,

מצ"ב התשובה לבקשתך.

בברכה,
מיכל טנא, עו"ד
מנהלת היחידה לפניות הציבור
והממונה על חוק חופש המידע
025425555

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד המשפטים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?