בקשת המידע - מידע על יישום חוק האח הגדול

אמיתי זיו הגיש את בקשת המידע הזו אל משטרת ישראל

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משטרת ישראל היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אמיתי זיו

18 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:אני פונה בהקשר על מה שמכונה "חוק האח הגדול", למעשה סעיף
נתוניהתקשורת בסדר דין הפלילי. השאילתא היא לגבי השנים 2013-2014
ולגבי בקשות מידע בצו שופט או ע"י קצין מוסמך רשאי (סעיפים 3 ו-4
לחוק)שהעוברו לחברות תקשורת בעלות רישיון בזק והמענים מהן.

מה מספר הבקשות שהוגשו לשנים 2013 ו-2014?

מה המטרה שבשלה הוגשה כל בקשה?

מה העבירה שבשלה הוגשה כל בקשה?

מהם סוג נתוני התקשורת שהותר לקבלם?

פרק הזמן שלגביו ניתן הצו לקבלת נתוני תקשורת.
מספר העברות המידע לרשות חוקרת אחרת (לפי סעיף 8(א)).
העלות של כל בקשות המידע לאותן השנים, מכספי המשטרה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אמיתי זיו

קישור לכאן

מאת: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל
משטרת ישראל

22 במרץ, 2015

מר אמיתי זיו שלום רב,

הננו לאשר קבלת פנייתך.
פנייתך תועבר לטיפולה של עוזרת הממונה על חופש המידע, פקד עו"ד איבון בנדל ומטעמה תיענה.
תוכל ליצור עמה קשר בטלפון: 08-9189451/436 או עם רכזת חופש המידע גברת גילה קלדרון.

בברכה,
רפ"ק דודי לוי, עו"ד
קצין תלונות הציבור

היחידה לתלונות הציבור
משטרת ישראל

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אמיתי זיו

6 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן: טרם עניתם לבקשתי זו. אבקש לענות לי בהקדם האפשרי

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אמיתי זיו

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משטרת ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?