איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם סער אלון אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

מספרי תקנות תקציביות למימון התקשרויות בפטור ממכרז

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל קרן שירוני

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור סער אלון לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: סער אלון

12 במרץ, 2015

אבקש לקבל את מספר התקנה התקציבית למימון כל ההתקשרויות של המשרד
לשירותי דעת הפטורות ממכרז, המזוהות על ידי "מספר הפרסום במנו"ף", כפי
שמפורסמות באתר מנהל הרכש הממשלתי (www.mr.gov.il), וזאת ביחס לשנים
2013-2014.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel, בחלוקה ל:

(א) מספר הפרסום במנו"ף.

(ב) מספר התקנה התקציבית, בהתאמה האחד לשני.

*לדוגמה: ראו מענה משרד החינוך לבקשת חופש מידע מקבילה בקישור הבא:
http://www.askdata.org.il/request/reques...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

12 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לשירותי דת,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו, שהוגשה לפי חוק חופש המידע. נודה על
טיפולכם המהיר ומסירת המידע בהקדם,

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

12 במאי, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[המשרד לשירותי דתהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

6 ביוני, 2015

Sent request to קרן שירוני again, using a new contact address.

6 ביוני, 2015

Sent a follow up to קרן שירוני again, using a new contact address.

מאת: סער אלון

6 באוגוסט, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד לשירותי דת,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע. נודה
להתייחסותכם בהקדם ולמסירת המידע האמור.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

6 באוגוסט, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[קרן שירוניהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.5]: 554 mx3.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם סער אלון אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק קרן שירוני –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?