מספרי תקנות תקציביות למימון התקשרויות בפטור ממכרז

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

הבקשה סורבה על-ידי משרד הבריאות.

מאת: סער אלון

8 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את מספר התקנה התקציבית למימון כל ההתקשרויות של משרד
הבריאות הפטורות ממכרז, המזוהות על ידי "מספר הפרסום במנו"ף", כפי
שמפורסמות באתר מנהל הרכש הממשלתי (www.mr.gov.il), וזאת ביחס לשנים
2013-2014.

את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי, בקובץ Excel, בחלוקה ל:

(א) מספר הפרסום במנו"ף.

(ב) מספר התקנה התקציבית, בהתאמה האחד לשני.

*לדוגמה: ראו מענה משרד החינוך לבקשת חופש מידע מקבילה בקישור הבא:
http://www.askdata.org.il/request/reques...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

סער אלון ברקת

קישור לכאן

משרד הבריאות

20 באפריל, 2015


Attachment 26845615.doc
183K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: סער אלון

8 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו, נודה על טיפולכם המהיר ומסירת המידע,

בברכה,

סער אלון ברקת

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

קישור לכאן

משרד הבריאות

20 במאי, 2015

סער שלום,

בהמשך למכתבך שבנדון ולמרות חלוף הזמן הקבוע בחוק,

המידע אותו ביקשת עדיין אינו בידי.

מיד עם איתורו אודיעך דבר.

בברכה,
ליזי עופר
חוק חופש המידע
אגף שירות

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סקרים-משרד הבריאות

2 באוגוסט, 2015

שלום רב,

בהמשך לפנייתך למחלקת פניות ותלונות הציבור במשרד הבריאות, מצורף שאלון קצר
להערכת שביעות רצונך מהשירות שקיבלת.

דעתך חשובה לנו מאוד, נודה באם תקדיש/י מספר דקות מזמנך למילוי השאלון.

השאלון קצר ויעזור לנו לשפר את השירות הניתן לציבור. 

 

                                                         תודה רבה על שיתוף
הפעולה!

 

                                                            אגף השירות -
משרד הבריאות

[1]לחץ כאן על מנת להשתתף

הצג פסקאות מצוטטות

References

Visible links
1. http://attentive.topsaas.net/moh_surveys...

קישור לכאן

מאת: סער אלון

2 באוגוסט, 2015

שלום רב,

נודה אם תעדכנו אותנו בעניין טיפולכם בבקשה הנ"ל. כאמור, הזמן הקבוע
לטיפול בה לפי חוק חלף, ואנו ממתינים לקבלת המידע. יצויין כי הבקשה
הוגשה באופן רוחבי לכלל משרדי הממשלה, ונענתה על ידי מספר משרדי
ממשלה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

משרד הבריאות

2 באוגוסט, 2015


Attachment attachment.zip
56K Download

Attachment windows 1255 B vnl4eQgLSA1MTI0NTYxNS5kb2M.doc
181K Download View as HTML


שלום,

מצ"ב 1 צרופה/ות בהקשר לנושא ההודעה:

51245615: תשובה

 

 

 

ליזי דיין-עופר    
רכזת לשכה בכירה
טל: 02-5080355   |   פקס:
נייד: 050-6243533
[email address]

 

 

 

 

 

 

 

קישור לכאן

משרד הבריאות

9 באוגוסט, 2015


Attachment 59155815.doc
182K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: סקרים-משרד הבריאות

10 באוגוסט, 2015

שלום רב,

בהמשך לפנייתך למחלקת פניות ותלונות הציבור במשרד הבריאות, מצורף שאלון קצר
להערכת שביעות רצונך מהשירות שקיבלת.

דעתך חשובה לנו מאוד, נודה באם תקדיש/י מספר דקות מזמנך למילוי השאלון.

השאלון קצר ויעזור לנו לשפר את השירות הניתן לציבור. 

 

                                                         תודה רבה על שיתוף
הפעולה!

 

                                                            אגף השירות -
משרד הבריאות

[1]לחץ כאן על מנת להשתתף

הצג פסקאות מצוטטות

References

Visible links
1. http://attentive.topsaas.net/moh_surveys...

קישור לכאן

משרד הבריאות

8 בנובמבר, 2015


Attachment 82313615.doc
182K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?