סיכום מצב עדכני של יישום מסקנות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל בנק ישראל

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, בנק ישראל היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אלון אנתין

23 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ב-19/03/2013 הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות פירסם דוח
מסכם שכלל תקציר עם לוז מסקנות לביצוע (סעיף 6):
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublicat...
אשמח לקבל פירוט קצר לגבי כל המלצה שבוצעה בתוספת הקישור המתאים
לתזכיר החוק או למידע הרלוונטי.
לגבי המסקנות שלא בוצעו אשמח לדעת מדוע.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

אנא אשרו קבלת מייל זה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק בנק ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?