קובץ האזורים הסטטיסטיים של מדינת ישראל

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

11 בדצמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את האזורים הסטטיסטיים בקובץ בפורמט של KML או SHP או פורמט
שניתן לעיבוד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.
הסדנא לידע ציבורי מופיעה ברשימת העמותות שפטורות מאגרה. הרשימה נמצאת
בעמוד הבא באתר של היחידה לחופש המידע ולפי ההגדרה פועלות למען מטרה
ציבורית:
http://bit.ly/hofeshmeida

אישור ניהול תקין: http://bit.ly/hasadnanihul

להלן אישור על שמי להגשת בקשות בשם הסדנא לידע ציבורי -
http://bit.ly/AvivAskData

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

18 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

שלום רב,
עברו מעל 30 יום מאז הגשת בקשת חופש המידע שלי.
לא קיבלתי אף התייחסות לבקשה זו.
אודה על התייחסותכם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

בהמשך לשיחתנו מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: Ora Meir
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

10 במאי, 2015

אביב,

הזכר נא לי על מה מדובר - רצוי טלפונית..

תודה,

אורה מאיר
מנהלת המרכז למידע סטטיסטי ת"א-יפו
תחום מידע הסברה ודוברות | לשכת הסטטיסטיקן הממשלתי
טל' 03-5681932/3| | פקס. 03-5681946| www.cbs.gov.il
שנייה מחשבה לפני הדפסה, לשמירה על איכות הסביבה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?