סטטוס הגשת הצהרות הון של ראשי רשויות מקומיות וסגניהם

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הפנים

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

1 בדצמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהתאם לחוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993,
מחוייבים ראשי הרשויות וסגניהם להגיש הצהרות הון.

מבקש לקבל את רשימת מגישי הצהרות ההון ברשויות המקומיות ומועד הגשתם
ביחס לכהותנם לאחר הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013.

בנוסף, אבקש לקבל את רשימת מגישי הצהרות ההון ומועד הגשתם ביחס
לכהונתם שבין בחירות 2008 לבחירות 2013 ברשויות המקומיות. כלומר 2
הצהרות הון בעבור כל ראש רשות או סגנו (בתחילת הכהונה ובסיומה בהתאם
לס' 2. (ב))

אבקש לקבל את הרשימה לפי הפירוט של שם הרשות, שם הנבחר ומועד הגשת
הצהרת ההון ביחס לכל אחת מ-3 הצהרות ההון כאמור בפורמט מתאים לעיבוד
(אקסל)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

1 בדצמבר, 2014

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד הפניםהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.4]: 554 mx2.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

5 בינואר, 2015

Sent request to משרד הפנים again.

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

8 בפברואר, 2015


Attachment 2015 5569.docx
26K Download View as HTML


שלום יוגב שביט
מצ"ב תשובת ביניים.
זיוה
(See attached file: 2015-5569.docx)

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

9 במרץ, 2015


Attachment 2015 12307.docx
28K Download View as HTML


שלום מר יוגב שביט
מצ"ב הארכת מועד תשובה מאת הממונה על חוק חופש המידע במשרדנו.
נא אשר לי בחוזר את קבלת מכתבנו זה.
תודה זיוה
(See attached file: 2015-12307.docx)

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

10 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

תשובתכם התקבלה, ממתין לתשובה המלאה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

10 במרץ, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד הפניםהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.4]: 554 mx2.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

15 במרץ, 2015


Attachment 17050872.gif
7K Download

Attachment 2015 12921.docx
27K Download View as HTML

Attachment 2015 12660.xlsx
32K Download View as HTML

Attachment 2015 12658.xlsx
123K Download View as HTML


שלום יוגב שביט

מצ"ב תשובת הממונה על חוק חופש המידע בענין בקשתך שבנדון כולל שני קבצי אקסל

נא אשר בחוזר את קבלת המענה.

תודה זיוה
(See attached file: 2015-12921.docx)

(See attached file: 2015-12660.xlsx)

(See attached file: 2015-12658.xlsx)

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

15 במרץ, 2015


Attachment 1F224328.gif
7K Download

Attachment 2015 12931.docx
27K Download View as HTML

Attachment 2015 12660.xlsx
32K Download View as HTML

Attachment 2015 12658.xlsx
123K Download View as HTML


שלום יוגב

מצ"ב תשובתנו בענין בקשתך כולל שני קבצי אקסל.

נא אשר לי בחוזר את קבלת המייל.

תודה זיוה

----- עותק הועבר על ידי זיוה שרבף/א. מינהל מוניציפא/מ. שלטון מקומי/פנים
בתאריך 15/03/2015 15:19 -----

מאת: זיוה שרבף/א. מינהל מוניציפא/מ. שלטון מקומי/פנים
אל: [FOI #312 email]
תאריך: 15/03/2015 15:13
נושא: תשובת משרד הפנים בענין בקשתך לקבלת קובץ גמיש של מגישי הצהרות הון

--------------------------------------------------------------------------

שלום יוגב שביט

מצ"ב תשובת הממונה על חוק חופש המידע בענין בקשתך שבנדון כולל שני קבצי אקסל

נא אשר בחוזר את קבלת המענה.

תודה זיוה
(See attached file: 2015-12931.docx)

(See attached file: 2015-12660.xlsx)

(See attached file: 2015-12658.xlsx)

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

15 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזיוה שרב,

תודה רבה, הקובץ התקבל וגם הפורמט נוח לעיבוד
שיהיה שבוע טוב ובחירות מצולחות

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

15 במרץ, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email address]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הפנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?