מימון פרוייקטי ביטחון ברשויות המקומיות

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לביטחון פנים

הבקשה סורבה על-ידי המשרד לביטחון פנים.

מאת: אביב גונן

29 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לביטחון פנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן:

כפי שאני יודע התוכנית "עיר ללא אלימות" פועלת בעשרות ערים ברחבי הארץ
ומפעילה תוכניות שונות.
אבקש לקבל את המידע הבא:
1. באילו ערים התוכנית מיממנה את הקמת מוקד המצלמות העירוני? ובאיזה
עלויות? והאם ממשיכה לממן?
2. באילו ערים התוכנית מיממנה את הקמת השיטור המשולב וניידות סיור?
ובאיזה עלויות? והאם ממשיכה לממן?
3. באילו ערים התוכנית מיממנה את הקמת סיירת ההורים? ובאיזה עלויות?
והאם ממשיכה לממן?
4. האם היו ערים שלא היו מעוניינות בהקמת מוקדי מצלמות, שיטור משולב
וניידות סיור וסיירות הורים? ובאיזה טענה סירבו לקבל את המימון?

אבקש לקבל את תוכנית העבודה המפורטת עם תקציבים לשנת 2015 של "עיר ללא
אלימות".

הסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות) התשנט - 1999. הרשימה נמצאת בעמוד באתר של היחידה לחופש
המידע ולפי ההגדרה פועלות למען מטרה ציבורית:
http://bit.ly/hofeshmeida

להלן אישור ניהול תקין: http://bit.ly/hasadnanihul

אישור הגשת בקשות בשם הסדנא - http://bit.ly/AvivAskData

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לביטחון פנים,

לאור חוסר התגובה אני מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

9 במאי, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[המשרד לביטחון פניםהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לביטחון פנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?