תאים פוטואלקטריים במוסדות חינוך בנתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית נתניה

הבקשה סורבה על-ידי עיריית נתניה.

מאת: אביב גונן

1 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן:

אבקש לקבל מידע ע"פ הפירוט הבא:
1. רשימת בתי ספר בנתניה אשר מותקנים בהם תאים פוטואלקטריים להפקת
חשמל מאנרגיה סולארית.
2. באיזה תאריכים הותקנו התאים הפוטואלקטריים האלה על גגות בתי הספר?
3. אבקש לקבל אישורים של משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה ומשרד
החינוך אשר מאשרים את התקנת התאים הפוטואלקטריים במוסדות חינוך.
4. מי המהנדס שאישר את ההתקנה ואת בטיחות המתקנים האלה?
5. אלו בדיקות תקופתיות נערכות למערכות ובאיזו תדירות, מי בדק, מה היו
התוצאות של הבדיקה האחרונה ומתי בוצעה?
6. איזה מארונות החשמל מקבלים הזנת חשמל מהמערכת הפוטואלקטרית והאם
כתוצאה מכך צפוי שיהוו מקור קרינה גבוה יותר מהרגיל?
7. מה סכום הכסף שמתקבל כרווח מהפעלת המערכת הפוטואלקטרית בבתי הספר
בהם מותקנות המערכות ולאן מנותב סכום הכסף שמתקבל?

לגבי בית ספר בגין:
1. האם יש אסמכתא המעידה שמבנה בית הספר מותאם לשאת את משקל הקולטים?
ומי חתום עליו? אבקש לקבל העתק.
2. היכן ממוקמים כל האינוונטרים של המערכת הפוטואלקטרית ? ומה המרחק
שלהם ממקום שהיית התלמידים?

הסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות) התשנט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה)

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?