אישורים לפיטורי נשים בהריון

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הכלכלה

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

30 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

כאשר מעסיק מעוניין לפטר אישה בהריון הוא מחוייב לקבל לשם כך אישור של
משרד הכלכלה.
אבקש לקבל את הנתונים הבאים עבור השנים 2012-2014
1. מספר הבקשות לאישורי פיטורים של נשים בהריון
2. מספר הבקשות שבהם אושר למעסיק לפטר אישה בהריון
3. 10 הסיבות הנפוצות ביותר למתן אישור לפיטורי אישה בהריון
4. 5 הסיבות הנפוצות לתשובה שלילית לבקשת לפיטורי אישה בהריון
5. המשך הממוצע לתהליך השימוע - מקבלת הבקשה ועד למתן תשובה (חיובית
או שלילית)
6. שבוע/חודש ההריון (הממוצע) של הנשים שלגביהן אושרו הפיטורים ע"י
משרד הכלכלה
7. שבוע/חודש הריון (הממוצע) של הנשים שלגביהן לא אושרו הפיטורים ע"י
משרד הכלכלה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

30 באוקטובר, 2014

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד הכלכלההדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

3 בנובמבר, 2014

Sent request to משרד הכלכלה again, using a new contact address.

משרד הכלכלה

4 בנובמבר, 2014

בוקר טוב
על מנת להמשיך ולטפל בבקשתך עליך לשלם אגרת טיפול
לאחר הצגת אסמכתא אטפל בבקשתך
יום טוב

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

משרד הכלכלה

4 בנובמבר, 2014

בוקר טוב

קיבלתי אסמכתא לתשלום, בקשתך הועברה לטיפול ביחידה המקצועית.
יום טוב

בת-שבע - ממונה על חוק חופש מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

16 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

קיבלתי ב-16.11.14 את תשובתך למייל האישי שלי.

התשובה שהתקבלה היא כדלקמן:

שנת 2014 עדיין לא הסתיימה

הנתונים עבור שנת 2013: ניתנו 956 החלטות, מתוכן 764 היתרים לפיטורים
, צמצום משרה 192 סירובים

שנת 2012
ניתנו 768 החלטות, מתוכן 608 היתרים לפיטורים, צמצום משרה ו 152
סירובים

הסיבות הנפוצות לפיטורים: כל מקרה נבחן לגופו של ענין, אולם הנתונים
מראים כי ההחלטות למתן היתרים ברובן הם מקרים שבהם הנושא הכלכלי מחייב
לנקוט בצעדי פיטורין או קיצוצים או כאשר המעסיק מציג הוכחות חותכות
לתפקוד לקוי של העובדת שמשך העסקתה בנסיבות הקיימות רב הנזק על
התועלת.

התפלגות 764 ההיתרים לשנת 2013 כוללת 66% בשל מצב כלכלי מוכח של
המעסיק(507 היתרים) 18% בעל חוסר רצון מוכח מתפקוד העובדת (134
היתרים) 12% בגין הסכמת העובדת והמעסיק לפיטורים (90 היתרים) 4% לתום
מינוי חוזה (33 היתרים).

התפלגות ההיתרים בשנת 2013 דומה להתפלגות ההיתרים בשנת 2012 66%
כתוצאה מהמצב הכלכלי בשנת 2013 לעומת 63% בשנת 2012.

הסיבות הנפוצות לתשובה שלילית: כאשר הפיטורים קשורים להיריון טיפולי
פוריות וכאשר המעסיק לא הרים את נטל ההוכחה לטיעוניו בדבר הסיבה
לפיטורים.

ממוצע משך הזמן הטיפול בפניה כ- 30 ימי עבודה.

שבוע, חודש הריון (הממוצע) של הנשים שלגביהן אושרו הפיטורים ושבוע
.חודש הריון (הממוצע של הנשים שלגביהן לא אושרו הפיטורין.. אין לנו
נותן בעניין זה , אולם ככלל אם העובדת בשלהי הריונה וכאשר הפיטורים לא
קשורים להריון ובאפשרות המעסיק להמשיך בהעסקתה, או שנסרב להיתר או
שנתיר את הפיטורים מערב צאת העובדת לחופשת לידה

רואה בקשה זו כסגורה, תודה על המענה במסגרת הזמן המוגדר בחוק

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הכלכלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?