מידע על החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית חיפה

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

26 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית חיפה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

על פי רישומים בדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות נשר, קריית אתא
ומועצה אזורית זבולון, לחיפה יש כ-25% בעלות מתאגיד עירוני משותף ששמו
"החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ", זאת למרות שהוא אינו
מופיע בדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית חיפה.
ברצוני לקבל את המידע הבא בנוגע לתאגיד:
1. מיהו מנכ"ל התאגיד וכיצד ניתן ליצור איתו קשר?
2. מיהם חברי הדריקטוריון בתאגיד מטעם עיריית חיפה?
3. האם התאגיד מבצע את גביית הארנונה מהחברות במתחם בתי הזיקוק או שמע
עיריית חיפה (מחלקת גביה) היא זו שמבצעת את הגביה?
4. מדוע התאגיד אינו מופיע בדוחות הכספיים של העיריית חיפה?
5. אבקש לקבל את הדוח הכספי של תאגיד זה לשנת 2012. היות והחוק דורש
שמועצת העיר תאשר דוח זה, המידע צריך להימצא ברשות עיריית חיפה

אציין כי לאחר בירור מול הרשויות שציינתי בתחילת הבקשה נמצא כי אף אחת
מהרשויות לא יודעת כיצד ליצור קשר עם תאגיד זה ועל פי הדוחות הכספיים
של חלקן, עיריית חיפה היא זו שמעבירה להן את הכספים הקשורים במתחם בתי
הזיקוק. כמו כן, פניתי למספר גורמים ובהם משרד עו"ד שהיה מעורב ברישום
והקמת התאגיד (צדוק ושות') בכדי לקבל את המידע על זהות המנכ"ל של
התאגיד, בכל המקרים הופנתי בסופו של דבר לעיריית חיפה על מנת לקבל
תשובות לשאלות הנ"ל.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

6 בנובמבר, 2014


Attachment image004.jpg
4K Download

Attachment image005.jpg
4K Download


תודה לך על פנייתך, שהגיעה ביום 26.10.14 ונרשמה כבקשה למידע מס' 178/14.

 

מברור שנערך עם מנהל לשכת התאגידים נמסר כי בעקבות הפסקת היותו של שטח מתחם
בתי זיקוק, כשטח אקסטריטוריאלי, הוקמה בהנחיית משרד הפנים חברה משותפת לארבעת
הרשויות המקיפות את המתחם : חיפה, קריית אתא, נשר, ומועצה איזורית זבולון.

 

שם החברה : " החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ ".

מספרה אצל רשם החברות 514279207.

 

פרטים נוספים אודות החברה וחבריה ניתן יהא לקבל בהגשת שאילתה לרשם החברות.

נציגי עיריית חיפה בחברה הם: ראש העיר מר יונה יהב וגזבר העירייה רו"ח ג'אקי
ואקים.

 

לחברה היה תפקיד בעבר עד להקמת הוועדה המקומית לתכנון ובניה למתחם בז"ן,
שהיו"ר שלה הוא הממונה על מחוז חיפה וחברים בה ראשי 4 הרשויות מקומיות ונציגי
משרדי ממשלה.

לדיוני הוועדה מוזמנים גם נציגי המפעלים שבמתחם.

 

לאחר שהוקמה הועדה המקומית, כשנה לאחר הקמת החברה, כל הכספים המתקבלים
מהמפעלים בגין בנייה במתחם בז"ן משולמים לקופת הוועדה המקומית ולא לחברה
המשותפת שאיננה פעילה בכלל.

אין בחברה בעלי תפקידים ואף לא חשבון בנק. אין הוצאות ואין הכנסות.

 

כספי הארנונה משולמים ישירות לעיריית חיפה שכן המפעלים נמצאים בתחום השיפוט
של חיפה.

עיריית חיפה מעבירה ל-3 הרשויות האחרות את חלקן בתגמולי הארנונה בהתאם לחלוקה
שנקבעה בהחלטת וועדת החקירה לגבולות חיפה ובהסכם בין הרשויות.

 

לשירותך תמיד.

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                      

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                      

[2]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

 

References

Visible links

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

6 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

תודה על המענה, הבקשה מבחינתי סגורה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית חיפה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?