נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הפנים

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

21 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בדוחות הלמ"ס המפרטים נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות קיים מידע
סטטיסטי שמקורו במשרד הפנים הנוגע לרשויות המקומיות תחת מספר קטגוריית
המשוייכות לגופים שונים בתוך משרד הפנים:
1. רשות ההגירה, האוכלוסין ומעברי הגבול - קטגוריות "קבוצות אוכלוסייה
ודת", "דמוגרפיה", "מאזן הגירה פנימית"
2. מינהל השלטון המקומי - קטגוריות "כללי", נתונים הנוגעים להכנסות
והוצאות הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל ותקציב הפיתוח וכן נתוני
הנוגעים לארנונה (שטח והכנסה לשטח)

את רשימת הקטגוריות המפורטת ניתן למצוא בקישור הבא:
http://bit.ly/Domestic_Af_Cencus

אבקש לקבל את הנתונים הנ"ל לשנת 2013 בקובץ בפורמט פתוח (אקסל,
וורד)עבור כל הרשויות המקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות
אזוריות)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
ייפוי כח להגשת בקשות מטעם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

26 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,
בהמשך לבקשה שגושה, מבקש להבהיר בנוגע למקור של חלק מהנתונים:
משרד הפנים מקבל מהרשויות המקומיות את נתוני הדוחות המבוקרים באופן
דיגיטלי ומפיק מהם קובץ אקסל "מטריצת נתונים" אשר מכיל את רוב הנתונים
הטבלאיים של הדוחות הכספיים המבוקרים של כלל הרשויות המקומיות. קובץ
זה גם מכיל את הנתונים שמועברים ללמ"ס.
אבקש לקבל את הקובץ המדובר ובנוסף לו את הנתונים הרלבנטיים לרשם
האוכלוסין, כפי שפורט בנוסח המקורי של הבקשה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

18 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהמשך להתכתבות מול המייל האישי שלי, אבקש לקבל את הקובץ שנשלח כמענה
במייל זה

תודה מראש

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

18 בנובמבר, 2014


Attachment graycol.gif
0K Download

Attachment windows 1255 B 7uj46fb6IPD65fDp7SAyMDEzLnhscw.xls
1.2M Download View as HTML


שלום יוגב

מצ"ב קובץ מטריצת נתונים לשנת 2013
(See attached file: מטריצת נתונים 2013.xls)
מבחינתי פנייה זו מסתיימת

בברכת יום טוב
זיוה שרבף, יחידת חוק חופש המידע
משרד הפנים

[1]Inactive hide details for יוגב שרביט ---18/11/2014 10:43:03--- לכבוד
הממונה על חוק חופש המייוגב שרביט ---18/11/2014 10:43:03--- לכבוד הממונה על
חוק חופש המידע במשרד הפנים,

מאת: יוגב שרביט <[FOI #295 email]>
אל: חוק חופש המידע בקשות במשרד הפנים <[משרד הפניםהדוא"ל המבוקש]>
תאריך: 18/11/2014 10:43
נושא: Re: בקשת המידע - נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

--------------------------------------------------------------------------

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהמשך להתכתבות מול המייל האישי שלי, אבקש לקבל את הקובץ שנשלח כמענה
במייל זה

תודה מראש

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

-------------------------------------------------------------------
בבקשה השתמשו בכתובת המייל הבאה לתשובות עבור הבקשה הזו:
[FOI #295 email]

כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
[2]http://askdata.org.il/help/officers

אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://askdata.org.il/help/officers

קישור לכאן

מאת: זיוה שרב
משרד הפנים

11 בדצמבר, 2014


Attachment 2014 56127.doc
41K Download View as HTML


שלום יוגב/ מוחמד
מצ"ב תשובתנו בעניין מטריצת הנתונים לשנת 2013.
תודה זיוה
נא אשרו לי את מכתבנו זה, שוב תודה
(See attached file: 2014-56127.doc)

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

11 בדצמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

התקבל - תודה רבה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הפנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?