נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החינוך

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

21 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החינוך,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בדוחות הלמ"ס המפרטים נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות קיים מידע
סטטיסטי שמקורו במשרד החינוך הנוגע לרשויות המקומיות (תחת קטגוריית
"חינוך") כגון מספר בתי הספר, הכיתות והתלמידים ברשויות וכן ממוצע
בגרויות ועמידה ורף הקבלה לאונברסיטאות.

אבקש לקבל את הנתונים הנ"ל לשנת 2013 בקובץ בפורמט פתוח (אקסל, וורד)
עבור כל הרשויות המקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
ייפוי כח להגשת בקשות מטעם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: עופר רימון
משרד החינוך

21 בספטמבר, 2014

יוגב שלום
מעביר את פנייתך לרחל ניב שמטפלת בפניות בנושא חופש המידע מטעמי

בברכה,

יצחק ליבוביץ
בשם ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

29 בספטמבר, 2014


Attachment attachment.pdf
372K Download View as HTML


[Subject only] בקשת המידע - נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

29 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במידע,

בהמשך לבקשתכם לאישור מטעם הסדנא לידע ציבורי כי אני מוסמך להגיש
מטעמה בקשות חופש מידע, מצורף קישור לאישור
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור זה הופיע גם בבקשה המקורית

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

30 בספטמבר, 2014


Attachment attachment.pdf
339K Download View as HTML


[Subject only] בקשת המידע - נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

3 בנובמבר, 2014


Attachment attachment.pdf
341K Download View as HTML

Attachment attachment.xls
87K Download View as HTML


[Subject only] בקשת מידע - נתונים סטטיסטיים על הרשויות המקומיות לשנת 2013

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

3 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במידע,

תשובתכם התקבלה ומבחינתי הבקשה נסגרה. תודה רבה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החינוך –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?