תשלומי ארנונה לרשויות מקומיות

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הביטחון

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

18 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הביטחון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

צה"ל משלם ארנונה לרשויות המקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות
אזוריות) בהיקף כספי רב בשנה. אבקש לקבל פירוט של התשלום השנתי
לארנונה ששילם צה"ל לרשויות המקומיות בחלוקה הרשויות קרי, הסכום ששולם
לכל רשות ורשות בה נדרש צה"ל לשלם ארנונה שנתית.
אבקש את המידע עבור תשלומים השנתיים לשנת 2013 בקובץ אחד בפורמט שניתן
לעריכה (אקסל, וורד וכו')

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
מצורף קישור לאישור להגשת בקשות מטעם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

22 בספטמבר, 2014


Attachment attachment.pdf
73K Download View as HTML


יוגב שלום רב,

מאשרים קבלת מכתבך במשרדנו.

לצערנו, המכתב אינו קריא ולא ברורה בקשתך.

לפיכך, אנא שלח בשנית את בקשתך למידע לפי חוק חופש המידע, בצירוף פרטים אישיים ואנא מלא את הטופס המצורף.

עם קבלת הפרטים, נתחיל הטיפול בבקשתך.

בכבוד רב,

טל גביש- איילון
רכזת לפניות ולתלונות הציבור
משרד הביטחון- אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
הקריה, תל-אביב 6473424
טלפון: 03-6975540
פקס': 03-6976711
כתובתנו באינטרנט: www.mod.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

22 בספטמבר, 2014

יוגב שלום רב,

 

מאשרים קבלת בקשתך, לרבות הקובץ המצורף.

 

הנושא הועבר לבדיקה במשרדנו ואנו נשיבך עם קבלת מענה.

 

בכבוד רב,

טל גביש- איילון
רכזת לפניות ולתלונות הציבור
משרד הביטחון- אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון

היחידה לפניות ולתלונות הציבור

הקריה, תל-אביב 6473424
טלפון: 03-6975540
פקס': 03-6976711
כתובתנו באינטרנט: [1]www.mod.gov.il

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (17 בנובמבר, 2014)

תיזכרתי את המשרד ב-17/11.
שי לב מטפל בפניה

Link to this

מאת: יוגב שרביט

27 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בIMOD Public Affairs,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך למייל ששלחתם לי לפרטי, אבקש כי תשלחו את התשובה בפורמט שניתן
לעריכה (אקסל/וורד) כמענה למייל זה על מנת שהתשובה תירשם במערכת ניהול
בקשות מידע של הסדנא

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

30 בנובמבר, 2014

 

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (22 ביוני, 2015)

הקובץ שהתקבל (לאחר עיבוד מסוים)
https://drive.google.com/file/d/0B9KCjEI...

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הביטחון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?