אישור כיבוי אש למוסדות חינוך בנתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החינוך

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד החינוך היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אביב גונן

14 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החינוך,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור התחקיר שפורסם בעיתון "קול השרון" ב 1 למאי 2013 בנוגע לממצאים
כי מרבית גני הילדים ובתי הספר אינם זכאים לאישור כיבוי אש שוטף,ולאור
העובדה שלא פורסם ע"י אף גורם עירוני מה נעשה עם הממצאים המדאיגים
הללו, ברצוני לקבל מענה למספר שאלות:

1. האם קיבלתם דיווח על תיקון כל הליקויים אשר נתגלו בכתבת התחקיר
הנ"ל?

2. האם קיבלתם עידכון על ביקורת של מערך הכבאות לאחר תיקון הליקויים?
אבקש לקבל את חוזר העידכון שקיבלתם. בנוסף, אבקש לקבל את הדו"ח המפורט
והמלא של תוצאות הביקורת. במידה ולא כל הליקויים תוקנו, האם קיבלתם
לוחות זמנים לסיום תיקון כל הליקויים?

6. האם משרד החינוך עודכן בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות במידה
ובוצעו? במידה וכן, מתי עודכן?

3. האם שנת הלימודים הנוכחית נפתחה כאשר לכל גני הילדים ובתי הספר
בעיר נתניה יש אישור כיבוי אש שוטף?

4. האם מנהלי בתי הספר והגנים עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות
במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופר רימון
משרד החינוך

14 בספטמבר, 2014

אביב שלום
מעביר את פנייתך לרחל ניב שמטפלת בנושא חופש המידע מטעמי

בברכה,

יצחק ליבוביץ
בשם ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעופר רימון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופר רימון
משרד החינוך

11 במאי, 2015

הי אביב
מעביר את פנייתך לרחל ניב שמטפלת בנושא מטעמי

יצחק ליבוביץ
בשם ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מידע
משרד החינוך

13 במאי, 2015

שלום רב,

הודעתך שבהמשך אינה מובנת, שכן בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע,
התשנ"ח-1998,

בנושא "אישור כיבוי אש למוסדות חינוך בנתניה" (30/9/2014), נענתה על ידינו
בהתאם להוראות

החוק - ביום 2/10/2014.

כמו כן, תלונתך ליחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים בעניין אי קבלת
מענה לבקשה זו,

נבחנה על ידיהם ולאחר בדיקה נמצאה כלא מוצדקת ([1]18/1/2015).

 

בכבוד רב,

רחל ניב

בשם הממונה על יישום חוק חופש המידע

משרד החינוך

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החינוך –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?