אישור כיבוי אש למוסדות חינוך בנתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות הארצית לכבאות והצלה

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

14 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות הארצית לכבאות והצלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור התחקיר שפורסם בעיתון "קול השרון" ב 1 למאי 2013 בנוגע לממצאים
כי מרבית גני הילדים ובתי הספר אינם זכאים לאישור כיבוי אש שוטף,
ולאור העובדה שלא פורסם ע"י אף גורם עירוני מה נעשה עם הממצאים
המדאיגים הללו, ברצוני לקבל מענה למספר שאלות:

1. האם קיבלתם דיווח על תיקון כל הליקויים אשר נתגלו בכתבת התחקיר
הנ"ל?

2. האם נערכה ביקורת של מערך הכבאות לאחר תיקון הליקויים? אבקש לקבל
את הדו"ח המפורט והמלא של תוצאות הביקורת. במידה ולא כל הליקויים
תוקנו, האם קיבלתם לוחות זמנים לסיום תיקון כל הליקויים?

3. האם שנת הלימודים הנוכחית נפתחה כאשר לכל גני הילדים ובתי הספר
בעיר נתניה יש אישור כיבוי אש שוטף?

4. איזה בעלי תפקידים בעירית נתניה עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך
הכבאות במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

5. האם מנהלי בתי הספר והגנים עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות
במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

6. האם משרד החינוך עודכן בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות במידה
ובוצעו? במידה וכן, מתי עודכן? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: רון חדד

21 בספטמבר, 2014

אביב שלום,

קיבלנו את פנייתך, לצערנו בהתאם לנתונים המופיעים במכתבך , איננו יכולים להנפיק מידע כלשהו .
נבקשך, להמציא לנו את הפרסום בעיתונות המופיע במכתבך או לחילופין לפרט באיזה מוסדות חינוך הנך מתכוון .
נשמח לסייע לך לאחר קבלת הנתונים.

בברכה,
רון חדד
מזכירת לשכת נציב כבאות והצלה.

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברון חדד,

שלום רון,
מדובר על הכתבה הזאת:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברון חדד,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות הארצית לכבאות והצלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?