אישור כיבוי אש למוסדות חינוך בנתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית נתניה

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

14 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום אורנה,

לאור התחקיר שפורסם בעיתון "קול השרון" ב 1 למאי 2013 בנוגע לממצאים
כי מרבית גני הילדים ובתי הספר אינם זכאים לאישור כיבוי אש שוטף,
ולאור העובדה שלא פורסם ע"י אף גורם עירוני מה נעשה עם הממצאים
המדאיגים הללו, ברצוני לקבל מענה למספר שאלות:

1. האם תוקנו כל הליקויים אשר נתגלו בכתבת התחקיר הנ"ל? במידה ולא, מה
לוחות הזמנים לסיום תיקון כל הליקויים?

2. האם הליקויים תוקנו על ידי עירית נתניה או נשכרה חברה קבלנית
חיצונית? במידה ונשכרה חברה חיצונית, מה שם החברה? אבקש לקבל פירוט של
כל הליקויים שתוקנו ואת העלויות הכספיות?

3. האם שנת הלימודים הנוכחית נפתחה כאשר לכל גני הילדים ובתי הספר
בעיר נתניה יש אישור כיבוי אש שוטף?

4. מתי נערכה ביקורת של מערך הכבאות לאחר תיקון הליקויים? אבקש לקבל
את הדו"ח המפורט והמלא של תוצאות הביקורת.

5. איזה בעלי תפקידים בעירית נתניה עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך
הכבאות במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

6. איזה בעלי תפקידים במועצת העיריה עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך
הכבאות במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

7. האם מנהלי בתי הספר והגנים עודכנו בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות
במידה ובוצעו? ומתי עודכנו?

8. האם משרד החינוך עודכן בתוצאות הביקורת של מערך הכבאות במידה
ובוצעו? במידה וכן, מתי עודכן? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

9. אבקש לקבל את כל פרוטוקולי הישיבות שהתקיימו בנוגע לתיקון הליקויים
בגני הילדים ובתי הספר לצורך אישור קבלת כיבוי אש.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?