נתוני תחלואה מפורטים ברמת השרון, הרצליה והוד השרון

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

הבקשה סורבה על-ידי משרד הבריאות.

מאת: יוגב שרביט

14 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בעקבות פניה 10966814 שלי אליכם הוגשה תשובה בנוגע לנתונים כללים
הנוגעים לתחלואת סרטן בהרצליה ורמת השרון (סימוכין 58434014 מה-10
לאוגוסט).
לאחר עיון בתשובה אבקש פירוט מורחב יותר של הנתונים וכן נתונים
נוספים, לפי הפירוט הבא:
1. פירוט של נתוני תחלואת בסרטן ברמת השרון, הרצליה והוד השרון
ברזולוציה גבוהה יותר מבחינת מיקום האוכלוסיה החולה, לפי אחת
האפשרויות שזמינות במאגרי המידע של משרד הבריאות: ברמת רובע/שכונה או
רחוב (ללא מספר בית) או מיקום GIS. אבקש את הנתונים ברמת הרזולוציה
הגבוהה ביותר שניתן לספק בקובץ שניתן לעיבוד (וורד או אקסל/CSV).
2. פירוט של נתוני תחלואה במחלות הקשורות ל בלוטת התריס, הכבד והכליות
וכן מידע מפורט הנוגע לסוגי הסרטן הבאים: מלנומה, סרטן שלפוחית השתן
וסרטן הריאה.
אבקש את הנתונים ברמת הפירוט שהוגדרה בסעיף 1 וכן נתונים השוואתיים
לתחלואה במחלות אלה ברמה הארצית.
3. נתוני מעודכנים על אחוזי עישון באזורים לגביהם ביקשתי מידע על
תחלואה ברמת רזולוזיה הגבוהה ביותר שניתן וכן נתונים על אחוזי עישון
בערי פורום ה-15 (הערים הגדולות בישראל)

אבקש כי התשובה לפניה זו תישלח כתשובה למייל זה ולא למייל של הסדנא
לידע ציבורי - כך יובטח שהתשובה תגיע לכותב הבקשה במסגרת הזמן שהוגדרה
בחוק

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
אישור להגשת בקשה מטעם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

משרד הבריאות

23 באוקטובר, 2014


Attachment 73488714.doc
184K Download View as HTML


 

קישור לכאן

משרד הבריאות

6 בנובמבר, 2014


Attachment 79171014.doc
309K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

6 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

ראשית, תודה על המענה המפורט. לאחר שבחנתי את המענה שנתתם אל מול
הבקשה שלי והמגבלות הקיימות, אבקש כי תענו ותספקו לי את המידע שביקשתי
ברמת הרובע/שכונה ברמת השרון, הרצליה והוד השרון שכן היקף החולים
המדובר אינו מאפשר זיהוי אנשים באופן שפוגע בצנעת הפרט, אך מאפשר
לראות האם ריכוז החולים הוא בעל מגמה. היות והמידע משלב מספר שנים
רבות, הקושי לזיהוי ספציפי שיכול להוביל לפגיעה בצנעת הפרט אף קשה
יותר.
שנית, לא סופק מידע בנוגע להרגלי העישון בשלושת הערים כפי שפורט בסעיף
3. מידע זה רלבנטי במיוחד לאור ההערות שניתנו על השפעת עישון על סוגי
סרטן ששכיחותם ברמת השרון גבוה מהממוצע הארצי
אודה לכם אם תוכלו להיענות בהקדם

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

משרד הבריאות

2 בדצמבר, 2014


Attachment 88038714.doc
185K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

2 בדצמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
בהמשך לבקשתכם בנוגע לחלוקת הרחובות לפי שכונות ברמת השרון, מצורף
קישור לקובץ בו קיימת החלוקה. בדקתי את הפיזור ומצאתי שיש לפחות 20
רחובות לכל שכונה/אזור בעיר, פיזור מספיק בכדי לא לסכן את צנעת הפרט
http://bit.ly/RHstreets

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

משרד הבריאות

6 בינואר, 2015


Attachment 96474714.doc
183K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?