בדיקות קרינה בגני ילדים ובבתי ספר בעיר נתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד להגנת הסביבה

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

11 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור הפירסומים האחרונים כי בוצעו בדיקות קרינה בבתי ספר וגנים בעיר
נתניה בשנה האחרונה. ולאור ההתנהלות הבעייתית בהסתרת תוצאות הבדיקה.
ולאור חוזר מנכל משרד החינוך אשר יצא בשנת 2013:
http://bit.ly/1wgEMgh

1. אבקש לדעת האם עודכנתם בתוצאות הבדיקה אשר התקבלו בעירית נתניה?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

2. בעקבות קבלת התוצאות התקיימה ישיבה בה הורה מנכל עירית נתניה לאגף
בינוי מוסדות חינוך והאגף לאיכות הסביבה לטפל בממצאים. האם עודכנתם
בישיבה זו?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

3. האם עודכנתם כי עובדי עיריה אשר עודכנו וידעו על תוצאות הבדיקות
הונחו שלא לתת אותם למנהלי בתי הספר והגנים? במידה כן, איזה גורם
עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

4. האם עודכנתם בנוגע לתיקון הליקויים ולגבי בדיקת ביקורת שבוצעה או
תבוצע לאחר תיקון כל הליקויים?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

5. במידה ולא עודכנתם בדוח הבדיקה אשר בוצעה. האם אתם מתכוונים לנקוט
באיזה שהן בדיקות ובקרות משלכם?
במידה וכן, אבקש לקבל פירוט של הפעולות בהם אתם מתכוונים לנקוט.

הסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות) התשנט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מעוניין למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד להגנת הסביבה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?