בדיקות קרינה בגני ילדים ובבתי ספר בעיר נתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החינוך

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

11 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החינוך,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור הפירסומים האחרונים כי בוצעו בדיקות קרינה בבתי ספר וגנים בעיר
נתניה בשנה האחרונה. ולאור ההתנהלות הבעייתית בהסתרת תוצאות הבדיקה.
ולאור חוזר מנכל זה אשר יצא בשנת 2013: http://bit.ly/1wgEMgh

1. אבקש לדעת האם עודכנתם בתוצאות הבדיקה אשר התקבלו בעירית נתניה?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

2. בעקבות קבלת התוצאות התקיימה ישיבה בה הורה מנכל עירית נתניה לאגף
בינוי מוסדות חינוך והאגף לאיכות הסביבה לטפל בממצאים. האם עודכנתם
בישיבה זו?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

3. האם עודכנתם כי עובדי עיריה אשר עודכנו וידעו על תוצאות הבדיקות
הונחו שלא לתת אותם למנהלי בתי הספר והגנים? במידה כן, איזה גורם
עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

4. האם עודכנתם בנוגע לתיקון הליקויים ולגבי בדיקת ביקורת שבוצעה או
תבוצע לאחר תיקון כל הליקויים?
במידה כן, איזה גורם עידכן אתכם ומתי? אבקש לקבל את חוזר העידכון.

5. במידה ולא עודכנתם בדוח הבדיקה אשר בוצעה. האם אתם מתכוונים לנקוט
באיזה שהן בדיקות ובקרות משלכם?
במידה וכן, אבקש לקבל פירוט של הפעולות בהם אתם מתכוונים לנקוט.

הסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות) התשנט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופר רימון
משרד החינוך

11 בספטמבר, 2014

אביב שלום
מעביר את פנייתך לרחל ניב שמובילה את נושא חופש המידע מטעמי

בברכה,

יצחק ליבוביץ
בשם ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

29 בספטמבר, 2014

 

 

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

29 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החינוך,

שלום רב,

בהמשך לבקשתכם הנני מצרף לינק למסמך המאשר לי להגיש בקשות חופש מידע
מטעם הסנדא לידע ציבורי.
https://drive.google.com/drive/#folders/...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופר רימון
משרד החינוך

30 בספטמבר, 2014

אביב שלום
מעביר את פנייתך לרחל ניב שמרכזת את נושא חופש המידע מטעמי ושתענה במישרין

בברכה

יצחק ליבוביץ
בשם ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

30 בספטמבר, 2014


Attachment RE.txt
4K Download View as HTML

Attachment RE.pdf
339K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

30 בספטמבר, 2014


Attachment RE.txt
3K Download View as HTML

Attachment RE.pdf
339K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

2 באוקטובר, 2014


Attachment RE.txt
3K Download View as HTML

Attachment RE.pdf
351K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

5 בנובמבר, 2014


Attachment RE.txt
4K Download View as HTML

Attachment RE.pdf
339K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

1 בדצמבר, 2014


Attachment attachment.pdf
339K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

5 בינואר, 2015


Attachment attachment.pdf
340K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

27 בינואר, 2015

קישור לכאן

מאת: מיד
משרד החינוך

9 במרץ, 2015


Attachment attachment.pdf
339K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 7uv64SDs Pnl iDw vDp5C5kb2N4.docx
67K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 7u724Okg4ff4 iD56OcgLSDw vDp5C5kb2N4.docx
84K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 4en6IPH0 CD5 Pog8Prw6eQtUkYuUERG.pdf
623K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
760K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
696K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
787K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 4en6IPH0 CD59On44CDw vDp5C1SRi5QREY.pdf
599K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B unr5e8g uwg4OHp4SDw vDp5C1SRi5QREY.pdf
426K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B v7g7un6IOH4IODp7O8g8Prw6eQtUkYuUERG.pdf
294K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
775K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 4en6IPH0 CD46eLs CDw vDp5C1SRi5QREY.pdf
275K Download View as HTML


 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החינוך –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?