בדיקות קרינה בגני ילדים ובבתי ספר

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית נתניה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

11 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום אורנה,

לאור הפירסומים האחרונים כי בוצעו בדיקות קרינה בבתי ספר וגנים בעיר
נתניה בשנה האחרונה, אבקש לקבל את דוח הבדיקות המלא של בדיקות הקרינה
מאנטנות סלולריות וממקורות חשמל אשר נערכו בגני הילדים ובבתי הספר
בעיר נתניה. ובנוסף, את הדוחות המפורטים לכל מבנה, גן ילדים ובית ספר.

לאור ההתנהלות סביב הבדיקות ופירסום הדוחות אבקש לקבל מענה לשאלות
הבאות:

1. איזה בעל תפקיד בעירית נתניה הזמין את הבדיקות?

2. איזה בעלי תפקידים בעירית נתניה עודכנו בתוצאות הבדיקה? ומתי
עודכנו?

3. האם ראש העיריה, גברת מרים פיירברג-איכר ידעה ועודכנה על הזמנת
הבדיקות והאם עודכנה בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכנה?

4. האם הממונה על החינוך, דר אביטל לאופר ידעה ועודכנה על הזמנת
הבדיקות והאם עודכנה בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכנה?

5. האם ראש מינהל חינוך וחברה, טובה דולב ידעה ועודכנה על הזמנת
הבדיקות והאם עודכנה בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכנה?

6. איזה בעלי תפקידים במינהל חינוך וחברה ידעו על הזמנת הבדיקות?
ואיזה בעלי תפקידים עודכנו בתוצאות הבדיקה?

7. האם מחזיק תיק ההנדסה, מר הרצל קרן ידע ועודכן על הזמנת הבדיקות
והאם עודכן בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכן?

8. האם הממונה על נושא הבינוי במנהל הנדסה, מר אלי דלל ידע ועודכן על
הזמנת הבדיקות והאם עודכן בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכן?

9. האם מחזיק תיק איכות הסביבה, עוד אדיר בינימיני ידע ועודכן על
הזמנת הבדיקות והאם עודכן בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכן?

10. האם יור ועד ההורים העירוני, הגברת סמדר סגל ידעה ועודכנה על
הזמנת הבדיקות והאם עודכנה בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכנה?

11. האם מנהלי בתי הספר והגנים ידעו ועודכנו על הזמנת הבדיקות והאם
עודכנו בתוצאות הבדיקה? ומתי עודכנו?

12. האם משרד החינוך עודכן בתוצאות הבדיקות שנערכו? במידה וכן, מתי
עודכן? ואבקש לקבל את חוזר העידכון.

13. האם המשרד להגנת הסביבה עודכן בתוצאות הבדיקות שנערכו? במידה וכן,
מתי עודכן? ואבקש לקבל את חוזר העידכון.

14. האם משרד הבריאות עודכן בתוצאות הבדיקות שנערכו? במידה וכן, מתי
עודכן? ואבקש לקבל את חוזר העידכון.

אבקש לקבל את פרוטוקול הישיבה שהתקיימה עם קבלת התוצאות, בה הורה
המנכל לאגף בינוי מוסדות חינוך והאגף לאיכות הסביבה לטפל בממצאים.

1. האם התקיימו ישיבות או דיונים נוספים לאחר קבלת התוצאות? ואם כן,
אבקש לקבל את הפרוטוקולים של ישיבות אלו.

2. האם עובדי עיריה אשר עודכנו וידעו על תוצאות הבדיקות הונחו שלא לתת
אותם למנהלי בתי הספר והגנים? במידה וכן, איזה בעל תפקיד בעיריה העביר
הנחייה זו? ובנוסף, אבקש את החוזר/מסמך באמצעותו הועברה ההנחייה שלא
למסור מידע.

3. האם הליקויים תוקנו על ידי עירית נתניה או נשכרה חברה קבלנית
חיצונית? במידה ונשכרה חברה חיצונית, מה שם החברה? אבקש לקבל את הדוח
הליקויים אשר תוקנו.

4. האם כל הליקויים תוקנו? במידה ולא, מה לוחות הזמנים לסיום תיקון כל
הליקויים?

5. האם הוזמנה חברה אשר תבצע ביקורת חוזרת לאחר שכל הליקויים תוקנו?
במידה וכן, מה שם החברה? אבקש לקבל את הדוח שהגישה החברה לאחר הביקורת
החוזרת.

6. האם בעשר שנים האחרונות בוצעו בדיקות קרינה בבתי ספר וגנים בעיר
נתניה? במידה וכן, אבקש לקבל את הדוח המפורט. בנוסף, במידה והתגלו
ליקויים, אבקש לקבל את דוח דיווח הליקויים ואת הדוח בדיקה החוזרת אשר
בוצעה לאחר תיקון כל הליקויים.

הסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות) התשנט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה רשומה)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

21 בדצמבר, 2014


Attachment rad1A827.doc
1.1M Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

24 בדצמבר, 2014


Attachment rad71591.doc
1.2M Download View as HTML


קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?