מידע על חובות מסופקים

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית חולון

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, עיריית חולון היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: יוגב שרביט

24 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית חולון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

1. בדוחות הכספיים של השנים 2004-2012 מופיעים בנספח 2 לטופס 1
פירוטים לגביה של ארנונה שאינה ממגורים. בשנים הללו ביצעה עיריית
חולון הפרשה לחובות מסופקים בהיקף מצטבר של 157 מיליון שקלים וכן
מחיקת חובות אבודים בהיקף של 36 מיליון שקלים (בשנים 2005-2007)
א. אבקש לקבל פירוט על 15 בעלי החוב המשמעותיים ביותר מולם ביצעו את
העברה למסופקים עבור השנים הללו בחיובי ארנונה שלא למגורים - זהות
החייב (שם החברה או הארגון), אילו סכומים הועברו לחובות מסופקים ומדוע
(מדוע הרשות החליטה כי לא ניתן לגבות את החוב)?
ב. אבקש לקבל פירוט על 15 בעלי החוב המשמעותיים ביותר מולם ביצעו את
המחיקות עבור השנים הללו בחיובי ארנונה שלא למגורים - זהות החייב (שם
החברה או הארגון), אילו סכומים מחקו ומדוע (פירוט להסדר הרוב)? אבקש
גם עותק של אישור משרד הפנים לביצוע המחיקה.
2. בדוחות הכספיים של השנים 2004-2012 מופיעים בנספח 2 לטופס 1
פירוטים לגביה של תשלומים חד פעמיים. בשנים הללו ביצעה עיריית חולון
הפרשה לחובות מסופקים בהיקף מצטבר של 90 מיליון שקלים בכל הסעיפים
א. בשנים 2005-2006 בוצעו הפרשות לחובות מסופקים בהיקף מצטבר של 45
מיליון ש"ח שעיקרם מסעיפי תשלום חניה, קנסות חניה והיטלי פיתוח. אבקש
לקבל פירוט על החובות שהופרשו לפי גיל החובות על פי הפירוט הבא: כמה
מהחובות שהופרשו היו בני 0-5 שנים, כמה היו בני 5-10 שנים וכמה מעל 10
שנים.
ב. בשנים 2011-2012 בוצעו הפרשות לחובות מסופקים בהיקף של 15 מיליון
שקלים בסעיף היטלי השבחה (באופן חריג ביחס ליחס גביה 100% בשנים
קודמות). אבקש לקבל פירוט על בעלי החוב מולם ביצעו את העברה למסופקים
עבור השנים הללו - זהות החייב (שם החברה או הארגון), אילו סכומים
הועברו לחובות מסופקים ומדוע (מדוע הרשות החליטה כי לא ניתן לגבות את
החוב)?

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.
http://bit.ly/NGOapproved

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: shiranj@Holon.muni.il
עיריית חולון

25 באוגוסט, 2014

יוגב שלום רב,
תודה על פנייתך אל יחידת חופש המידע.
על מנת להתחיל טיפול בפנייתך עליך להעביר את בקשתך על גבי טופס בקשה לחופש המידע המצוי באתר.
לנוחותך מצרפת לינק- http://www.holon.muni.il/irya/Pages/hofe...
בנוסף אציין כי על פי החוק, לצורך פתיחת פנייה עליך לשאת בתשלום אגרה בסך 20 ₪. את התשלום תוכל לבצע בקופת העירייה או בבנק הדואר.

תודה

שירן יעקבי
עוזרת מנהל פרוייקטים והסברה
Shiran Jacoby
Project and Content Manager Assistant
[עיריית חולוןהדוא"ל המבוקש] 03-5027123
 Please consider the environment before printing this email

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

25 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בshiranj@Holon.muni.il,

שירן שלום,
הסדנא לידע ציבורי היא עמותה לתועלת הציבור ויש לה את אישור היחידה
לחופש המידע במשרד המשפטים להגיש בקשות ללא אגרה -
http://bit.ly/NGOapproved
אין בחוק חופש המידע או בנהלי היחידה לחופש המידע דרישה להגיש את
הבקשה בפורמט של הרשות המבקשת. יתרה מזאת, הטופס שלכם דורש פרטים אשר
נמצאים בבקשה שהגשתי
אני אשלח בנפרד את אישור הסדנא להגיש בשמם בקשות

קישור לכאן

מאת: shiranj@Holon.muni.il
עיריית חולון

27 באוגוסט, 2014

שלום יוגב,

אנו עורכים את הבדיקות שלנו מול היחידה הממשלתית לחופש המידע. נחזור אליך ברגע שיינתן לנו מענה.

תודה

שירן יעקבי
עוזרת מנהל פרוייקטים והסברה
Shiran Jacoby
Project and Content Manager Assistant
[עיריית חולוןהדוא"ל המבוקש] 03-5027123
 Please consider the environment before printing this email

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: shiranj@Holon.muni.il
עיריית חולון

28 באוגוסט, 2014

יוגב שלום,
מבירור שערכנו, עמותת הסדנא לידע ציבורי, אכן רשומה כע"ר. על שכן אין אתה מחוייב בתשלום אגרה.

לגבי בקשתך, אנא הוסף התחייבותך כמתחייב בחוק: בהגשת התחייבות לתשלום אגרות עד לסך של 150 ₪ .
בנוסף אבקש את מספר הטלפון שלך במידה ויהיה עלי ליצור עמך קשר.

תודה

שירן יעקבי
עוזרת מנהל פרוייקטים והסברה
Shiran Jacoby
Project and Content Manager Assistant
[עיריית חולוןהדוא"ל המבוקש] 03-5027123
 Please consider the environment before printing this email

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

21 בדצמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בshiranj@Holon.muni.il,

שירן שלום

עברו מעל 90 יום מאז הגשת הבקשה - לא רק שלא ביקשתם הארכות, לא ממש
הגבתם מאז שאמרתם שזה בטיפול

אבקש לקבל מענה בהקדם האפשרי

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: shiranj@Holon.muni.il
עיריית חולון

24 בדצמבר, 2014


Attachment Re.html
38K Download

Attachment utf 8 B 16rXqdeV15HXqiDXlNeQ16jXm9eULnBkZg.pdf
10K Download View as HTML


יוגב שלום רב,

טרם התקבלה תשובה מהגורמים המקצועיים על פנייתך, אשר על כן תשובתנו לא הועברה.

בכל הנוגע למכתבי הארכה קיבלת מכתב הארכה בתאריך 22.10.14. מצ"ב מכתב הארכה ואישור קבלה שלך.

תודה

שירן יעקבי ♦ Shiran Jacoby
עוזרת מנהל פרוייקטים והסברה ♦ Project and Content Manager Assistant
[עיריית חולוןהדוא"ל המבוקש] ♦ 03-5027123
 Please consider the environment before printing this email

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית חולון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?