שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר ראשון לציון

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית ראשון לציון

הבקשה סורבה על-ידי עיריית ראשון לציון.

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ראשון לציון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

27 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ראשון לציון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל ממך את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד .

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

29 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ראשון לציון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

Please pass this on to the person who conducts Freedom of
Information reviews.

I am writing to request an internal review of עיריית ראשון לציון's
handling of my FOI request 'שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר ראשון
לציון'.

טרם קיבלתי התייחסות בנוגע לבקשת חופש המידע שלי.

A full history of my FOI request and all correspondence is
available on the Internet at this address:
http://askdata.org.il/request/request_114

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: ריקי דהן
עיריית ראשון לציון

29 באוקטובר, 2014

שלום רב,

בהתאם לחוק העזר העירוני אסור לנו למסור קבצי עבודה (כגון: פורמט DWG או SHP או KML) כלל.

לגבי קבצים של גושים וחלקות אנחנו רוכשים אותם מהמרכז למיפוי ישראל וכל הזכויות הם של המרכז למיפוי ישראל ואסור לנו להעביר לשום גורם ללא אישור מהמרכז למיפוי ישראל.

ניתן לצפות בכל המידע (גושים וחלקות ועוד שכבות מידע גיאוגרפיות רבות) באתר האינטרנט של העירייה תחת הנושא "הנדסה תכנון ותשתיות" - "כניסה לאתר ההנדסי ו- GIS".

ניתן גם להדפיס משם מידע בפורמט JPG או PDF כמפה של האזור המבוקש.

ניתן לרכוש קבצים של גושים וחלקות בפורמט עבודה (DWG, SHP, DXF) במרכז למיפוי ישראל.

בברכה,

בברכה,

ריקי דהן
ממונה על נהלים,
טפסים, רשומות
וחוק חופש המידע
טל' 03-9547179  פקס' 03-9547296
[email address]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: ריקי דהן
עיריית ראשון לציון

29 באוקטובר, 2014

שלום רב,

הנני להבהיר לו שקבצי שרטוט, כגון: DWG , אינם במסגרת חוק חופש המידע.

בברכה,

ריקי דהן
ממונה על נהלים,
טפסים, רשומות
וחוק חופש המידע
טל' 03-9547179  פקס' 03-9547296
[email address]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית ראשון לציון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?