שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר כפר סבא

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית כפר סבא

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית כפר סבא,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

עיריית כפר סבא

22 באוגוסט, 2014


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]*** **** ***** ***** ******* *** *** ([עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש])
The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: ksaba.co.il

[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found
##rfc822;[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]

Original message headers:

Received: from mailrelay-1.iula.org.il (10.1.242.6) by Exch01.ksaba.co.il
(10.31.29.111) with Microsoft SMTP Server id 14.1.339.1; Fri, 22 Aug 2014
19:16:31 +0300
Received: from mailrelay-5.iula.org.il (mx5.ladpc.net.il [147.236.236.5]) by
mailrelay-1.iula.org.il (Postfix) with ESMTP id 94FB120083 for
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>; Fri, 22 Aug 2014 19:16:05 +0300 (IDT)
Received: from askdata (alaveteli.nsa.co.il [208.68.174.118]) by
mailrelay-5.iula.org.il (Postfix) with ESMTP id 77C511B3 for
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>; Fri, 22 Aug 2014 19:16:05 +0300 (IDT)
Received: from alaveteli by askdata with local (Exim 4.72) (envelope-from
<[FOI #261 email]>) id 1XKrVT-0001qu-Oj for
[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]; Fri, 22 Aug 2014 19:16:03 +0300
Date: Fri, 22 Aug 2014 19:16:03 +0300
From: =?utf-8?Q?=D7=90=D7=91=D7=99=D7=91_=D7=92=D7=95=D7=A0=D7=9F?=
<[FOI #261 email]>
To:
=?utf-8?Q?=D7=97=D7=95=D7=A7_=D7=97=D7=95=D7=A4=D7=A9_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=95=D7=AA_=D7=91=D7=A2=D7=99=D7=A8=D7=99=D7=99=D7=AA_=D7=9B=D7=A4=D7=A8_=D7=A1=D7=91=D7=90?=
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=AA_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=2D_=D7=A9=D7=9B=D7=91=D7=AA_=D7=94=D7=92=D7=95=D7=A9=D7=99=D7=9D=2F=D7=9E=D7=A4=D7=AA_=D7=94=D7=92=D7=95=D7=A9=D7=99=D7=9D_=D7=A9=D7=9C_=D7=94=D7=A2=D7=99=D7=A8_=D7=9B=D7=A4=D7=A8_=D7=A1=D7=91=D7=90_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Return-Path: [FOI #261 email]
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAC+NgFjrMosTGxcLF+IlN937O92CD/ntT/3NaXJ+3j9mBMYAhijUzLym/IoE1Y8rO42wFL7grTn/dwNzAuIKzi5GLQ0hgGaPE0m+X2CGcs4wS3dPa2CCc/YwS7T8PsEA4xxgl+n63AjmcHCwCqhJnvy8Cs9kE8iXebl3JCmKLCDxklGh+5wpi8wqYS/y6O4EVpFlYYCqTxN7P05khEoISJ2c+AWrm4GAW0JRYv0sfxBQSMJF49CgMpEJCIFBi5Zu5rBC2pcS6D/uZIGw7iX2r90DZDhL39h9ghKn5u+kZM4StI/Fm4myoGiuJls4brDAz/62/xDqBUWQWkiNmIRyxgJFpFaOQa0VyhoGhXnZxYlKiXnK+XmbOJkZQ2MrL5u9gvPvZ4RCjJAeTkijvhpjvwUJ8SfkplRmJxRnxRaU5qcWHGCU4eJREePmzgXK8xQWJucWZ6TApGQ4OJQnexVlAKcGi1PTUirTMnJLUIoj0KUZFKXHeTyBJAZC+jNI8uBwoaie/ecN6iVFWSpj3NEgNT0FqUW5mCar8LUYOKSjzFaM4B6OSMO9rsOLMvBK4O14BncgEdOL0GV9BTixJREhJNTBGeSrIHj0Xoewh1fNuoqTbga+WbuX6Cat4fKtWbZcXu+B/v+TiSafNPd4l3YqWE8+qPzn2f/F+3dgTgt2ZS0Xnr+3Ust2TKqdX1n5pWYbLiUPaDsHn7VeICu1MjyidlhAuw5+80nBXxidBn0077zmEzg2oX8NZKd/xctnm/Qey/JambOVQP6XEUpyRaKjFXFScCABUUAMT1gIAAA==

References

Visible links
1. mailto:[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]

קישור לכאן

27 באוקטובר, 2014

Sent request to עיריית כפר סבא again.

עיריית כפר סבא

27 באוקטובר, 2014


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]*** **** ***** ***** ******* *** *** ([עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש])
The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: ksaba.co.il

[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found
##rfc822;[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]

Original message headers:

Received: from mailrelay-1.iula.org.il (10.1.242.6) by Exch01.ksaba.co.il
(10.31.29.111) with Microsoft SMTP Server id 14.1.339.1; Mon, 27 Oct 2014
20:56:43 +0200
Received: from mailrelay-5.iula.org.il (mx5.ladpc.net.il [147.236.236.5]) by
mailrelay-1.iula.org.il (Postfix) with ESMTP id F2205201CB for
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>; Mon, 27 Oct 2014 20:56:15 +0200 (IST)
Received: from askdata (alaveteli.nsa.co.il [208.68.174.118]) by
mailrelay-5.iula.org.il (Postfix) with ESMTP id C4CA817D for
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>; Mon, 27 Oct 2014 20:56:15 +0200 (IST)
Received: from alaveteli by askdata with local (Exim 4.72) (envelope-from
<[FOI #261 email]>) id 1XipSf-0000DI-Vz for
[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]; Mon, 27 Oct 2014 20:56:14 +0200
Date: Mon, 27 Oct 2014 20:56:13 +0200
From: =?utf-8?Q?=D7=90=D7=91=D7=99=D7=91_=D7=92=D7=95=D7=A0=D7=9F?=
<[FOI #261 email]>
To:
=?utf-8?Q?=D7=97=D7=95=D7=A7_=D7=97=D7=95=D7=A4=D7=A9_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=95=D7=AA_=D7=91=D7=A2=D7=99=D7=A8=D7=99=D7=99=D7=AA_=D7=9B=D7=A4=D7=A8_=D7=A1=D7=91=D7=90?=
<[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=AA_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=2D_=D7=A9=D7=9B=D7=91=D7=AA_=D7=94=D7=92=D7=95=D7=A9=D7=99=D7=9D=2F=D7=9E=D7=A4=D7=AA_=D7=94=D7=92=D7=95=D7=A9=D7=99=D7=9D_=D7=A9=D7=9C_=D7=94=D7=A2=D7=99=D7=A8_=D7=9B=D7=A4=D7=A8_=D7=A1=D7=91=D7=90_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Return-Path: [FOI #261 email]
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAC+NgFjrIosTGxcLF+IlNN3uqX4jB8m3rm1gtrs/bx+zAGMAQxZqZl5RfkcCaMWXncbaCF9wVp79uYG5gXMHZxcjFISSwjFFi8d+v7BDOWUaJLdOfskI4+xklDu4+DORwAjnHGCVu3mbrYuTgYBFQlVjwQx0kzCaQL/F260qwEhGBh4wSze9cQWxeAXOJve9mgs0RFpjKJLH383RmiISgxMmZT1hA5jALaEqs36UPYgoJmEg8ehQGUiEhECixeVIvK4RtKbHuw34mCNtOYt/qPVC2g8S9/QcYYWr+bnrGDGHrSLyZOBuqxkqipfMGK8zMf+svsU5gFJmF5IhZCEcsYGRaxSjkWpGcYWCol12cmJSol5yvl5mziREUsvKy+TsYH21wPsQoycGkJMrrNtEvRIgvKT+lMiOxOCO+qDQntfgQowQHj5IIb8gUoBxvcUFibnFmOkxKhoNDSYI3FyQlWJSanlqRlplTkloEkT7FqCglztsIkhQA6csozYPLgSJ28ps3rJcYZaWEec9OBqrhKUgtys0sQZW/xcghBWW+YhTnYFQS5s0DGciTmVcCd8croBOZgE40muYDcmJJIkJKqoHR8NrK/yuf3Nolfqq+xz7lrOcZVVEv1o9Nq18dr1HU+G/8bG/f4d753dK39fQ/+SV8/fP+1zexPc19D6Z5LHH9HvIgd6aWue88OYuJwU9MXrvxpAZFXlX97NNnPXXPzhdFDxnOl6mcaWG7y8WZJ7vWtnZWwEvVmSWxU092T77XXvGiNqrZm+uaEktxRqKhFnNRcSIA4eDIrtQCAAA=

References

Visible links
1. mailto:[עיריית כפר סבאהדוא"ל המבוקש]

קישור לכאן

3 בנובמבר, 2014

Sent request to עיריית כפר סבא again, using a new contact address.

מאת: אביב גונן

18 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית כפר סבא,

שלום רב,
אבקש למשוך את בקשתי.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית כפר סבא –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשה זו שומנה כמועמדת לביקורת של מנהלי האתר. לאחר שנבדקה החלטנו שלא להסתיר את בקשה זו כעת. אם אתם סבורים כי יש להסתיר את בקשה זו, אנא please צרו קשר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?