מידע רקע בנוגע למסמך הבנות בין משרדי בנושא שיווק וטיהור קרקעות מתחם תע"ש רמת השרון

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

משרד האוצר אין את המידע המבוקש.

מאת: יוגב שרביט

29 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בתאריך 17.6.2007 נחתם מסמך הבנות בין משרד האוצר, המשרד לאיכות
הסביבה ורמ"י (אז מינהל מקרקעי ישראל) הנוגע לאופן הטיפול והמימון של
טיהור הקרקעות במתחם תע"ש רמת השרון, ראו קישור: http://bit.ly/Otsar

במסמך קיימות מספר אמירות המתייחסות לניתוק הזיקה בין טיהור כל המתחם
ושיווק חטיבות קרקע מטוהרות קרי, אין חובה לטהר את כל קרקעות המתחם
לפני תחילת השיווק של הקרקעות, כפי שמשתמע מסעיפים 1.ב. (מטרת ההסכם)
וסעיף 3.ב. (כללי).
אבקש לקבל את המסמכים המקצועיים שהוצגו למשרד האוצר ושעל בסיסם נקבעו
קביעות אלה. לחילופין, אבקש לקבל את כל מסמכי הרקע הטכניים אשר ליוו
את התהליך שהוביל לחתימה על מסמך ההבנות הנ"ל.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
אישור להגשת בקשות בשם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

29 באוקטובר, 2014

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.4]: 554 mx2.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

3 בנובמבר, 2014

Sent request to משרד האוצר again.

משרד האוצר

4 בנובמבר, 2014

שלום רב,
על מנת לקלוט את הפנייה שלך במערכת שלנו עלינו לקבל ממך את כתובת למשלוח דואר.
בברכה,
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר

מאת: יוגב שרביט <[FOI #307 email]>
אל: חוק חופש המידע בקשות במ. האוצר <[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]>,
תאריך: 03/11/2014 21:29
נושא: בקשת המידע - מידע רקע בנוגע למסמך הבנות בין משרדי בנושא שיווק
וטיהור קרקעות מתחם תע"ש רמת השרון

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ&quot;ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בתאריך 17.6.2007 נחתם מסמך הבנות בין משרד האוצר, המשרד לאיכות
הסביבה ורמ&quot;י (אז מינהל מקרקעי ישראל) הנוגע לאופן הטיפול
והמימון של טיהור הקרקעות במתחם תע&quot;ש רמת השרון, ראו קישור:
http://bit.ly/Otsar

במסמך קיימות מספר אמירות המתייחסות לניתוק הזיקה בין טיהור כל המתחם
ושיווק חטיבות קרקע מטוהרות קרי, אין חובה לטהר את כל קרקעות המתחם
לפני תחילת השיווק של הקרקעות, כפי שמשתמע מסעיפים 1.ב. (מטרת ההסכם)
וסעיף 3.ב. (כללי).
אבקש לקבל את המסמכים המקצועיים שהוצגו למשרד האוצר ושעל בסיסם נקבעו
קביעות אלה. לחילופין, אבקש לקבל את כל מסמכי הרקע הטכניים אשר ליוו
את התהליך שהוביל לחתימה על מסמך ההבנות הנ&quot;ל.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט
אישור להגשת בקשות בשם הסדנא לידע ציבורי
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Alaveteli website. This footer
has been overriden by the sample Alaveteli theme.

כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
http://askdata.org.il/help/officers

אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.

-------------------------------------------------------------------

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

4 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

אני מעוניין לקבל את התשובה בפורמט דיגיטלי. לאחר בירור מול היחידה
הממשלתית לחופש המידע הובהר לי כי במקרה ואני מעוניין לקבל את המידע
בפורמט דיגיטלי (בין אם סריקה של מסמכים או קבצי וורד וכו') אין צורך
במתן כתובת למשלוח דואר. כמו כן, אין דרישה כזאת במערכת להגשת בקשות
חופש מידע של משרד המשפטים. היות והמערכת של הסדנא לידע ציבורי פועלת
באופן דומה (ניהול בקשות מידע), יש להתייחס לבקשות דרך המערכת שלנו
כמו הבקשות מהמערכת של משרד המשפטים

אבקש כי תקלטו את הבקשה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

4 בנובמבר, 2014

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

5 בינואר, 2015

Sent a follow up to משרד האוצר again.

6 ביוני, 2015

Sent a follow up to משרד האוצר again.

6 ביוני, 2015

Sent a follow up to משרד האוצר again.

משרד האוצר

7 ביוני, 2015


Attachment H909 4.doc
28K Download View as HTML


שלום,

אני לא כ"כ מבינה על מה אתה מלין.

רצ"ב תשובתנו אליך מתאריך ה- 20/4/15 .

(See attached file: H909_4.doc)

לגבי המדיה הדיגיטלית - כרגע התכנה הקיימת ברשותי היא מ- 1999 .

אין לי שום חלופה אחרת.

בברכה,
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר

מאת: יוגב שרביט <[FOI #307 email]>
אל: [מ. האוצרהדוא"ל המבוקש],
תאריך: 06/06/2015 11:46
נושא: Re: הנדון: בקשת המידע - מידע רקע בנוגע למסמ הבנות בין משרדי
בנושא שיווק וטיהור קרקעו מתחם תע"ש רמת השרון

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

אני מעוניין לקבל את התשובה בפורמט דיגיטלי. לאחר בירור מול היחידה
הממשלתית לחופש המידע הובהר לי כי במקרה ואני מעוניין לקבל את המידע
בפורמט דיגיטלי (בין אם סריקה של מסמכים או קבצי וורד וכו') אין צורך
במתן כתובת למשלוח דואר. כמו כן, אין דרישה כזאת במערכת להגשת בקשות
חופש מידע של משרד המשפטים. היות והמערכת של הסדנא לידע ציבורי פועלת
באופן דומה (ניהול בקשות מידע), יש להתייחס לבקשות דרך המערכת שלנו
כמו הבקשות מהמערכת של משרד המשפטים

אבקש כי תקלטו את הבקשה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?