פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של בנק ישראל לשנים 2014-2024

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל בנק ישראל

הבקשה נענתה.

מאת: אלון אנתין

22 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של בנק
ישראל לשנים 2014-2024.
בכתבה זו :
http://www.themarker.com/news/1.2514272
מצויין כי "התקציב הבנק ישראל לשנה הבאה נמוך נומינלית ב–4.8% מתקציב
2014, אך בניגוד למגמה הכללית בתקציב, של ירידה בהוצאות, תקציב
הגמלאות של הבנק ממשיך לעלות בעקביות ובקצב מהיר לאורך כל השנים. כך,
תקציב הגמלאות ב–2015 יהיה 295.5 מיליון שקל, עלייה של 13.7% מ–2014.
בשנתיים האחרונות בלבד גדלו הוצאות בנק ישראל לגמלאות ב–68.9 מיליון
שקל. שליש מהוצאות בנק ישראל המתוכננות ל-2015 מופנה לגמלאות."

אני מצפה שהמידע יכלול את כמות הפנסיונרים, את הפנסיה הממוצעת
וחציונית לכל אחת מהשנים.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

אנא אשרו קבלת מייל זה.
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

22 במרץ, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך לבקשתי הקודמת:
http://www.askdata.org.il/request/2014_2...
אבקש את הוצאות השכר לפי הוצאות למעביד ולא לפי שכר ברוטו. כמו כן
אבקש גם לדעת את התפלגות גילאי הגימלאים במידת הפירוט האפשרית ולכל
הפחות את הגיל הממוצע והחציוני.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

בנק ישראל

13 באפריל, 2015

אלון בוקר טוב,

 

האם נוכל לשוחח בנוגע לבקשתך שבנדון היום בשעה 9:30 לערך?

 

בשיחה תשתתף מנהלת אגף החשבות בבנק.

 

אודה על קבלת מספר טלפון להתקשרות.  

 

בברכה, רונן.

***********************************************************************************

 אנא חשוב על הסביבה - האם אתה באמת צריך להדפיס את האימייל ? 

please consider the environment - do you really need to print this email
?!

***********************************************************************************

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

17 באפריל, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

מכיוון שהתכתובת חשופה באינטרנט למנועי חיפוש אני מעדיף שתתנו לי את
הטלפון שלכם ואת הזמן שנוח לכם ואתקשר אליכם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

בנק ישראל

22 באפריל, 2015

שלום רב,

במענה לפנייתך לקבלת פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של בנק ישראל לשנים 2014-2024, הריני להשיבך כי המידע המצוי בבנק ישראל מתייחס לשנים 2014-2015 בלבד ונוגע להתחייבות תקציבית בלבד.

ראה להלן פירוט:

1. מספר הגמלאים והשארים: בינואר 2014: 813. בינואר 2015: 825.
2. ממוצע עלות למעסיק של פנסיה חודשית (כולל תשלומי פרישה ח"פ): שנת 2014: 26,139₪. שנת 2015: 29,247₪.
3. ממוצע עלות למעסיק של פנסיה חודשית (לא כולל תשלומי פרישה ח"פ): שנת 2014: 22,463₪. שנת 2015: 27,791₪.
4. חציון עלות למעסיק של פנסיה חודשית (כולל תשלומי פרישה ח"פ): שנת 2014: 23,377₪. שנת 2015: 25,691₪.
5. חציון עלות למעסיק של פנסיה חודשית (לא כולל תשלומי פרישה ח"פ): שנת 2014: 19,701₪. שנת 2015: 24,235₪.
6. ממוצע גיל לגמלאים ושארים: בינואר 2014: 70.6 שנה. בינואר 2015: 71.0 שנה.
7. חציון גיל לגמלאים ושארים: בינואר 2014: 69.1 שנה. בינואר 2015: 69.7 שנה.

בברכה,

רונן ניסים, עו"ד
המחלקה המשפטית, בנק ישראל
הממונה על יישום חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק בנק ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?