נתונים השוואתים לכל הקופות באשר הן על הוצאות דמי השקעה (הוצאות ישירות) בשנים 2014 ו2015

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

הבקשה סורבה על-ידי משרד האוצר.

מאת: אלון אנתין

30 באפריל, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לכבוד אגף שוק ההון במשרד האוצר,

בעקבות פרוטוקול מס' 320 מישיבת ועדת הכספים ביום ראשון 30 במרץ 2014
בנוגע ל תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות
בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014
נאמרו הדברים הבאים ע"י גב' דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון, משרד האוצר:
1. "אני מצהירה לפרוטוקול שאני אבוא בכל סוף שנה ואדווח על ההתפתחויות
של ההוצאות הישירות, כי זה חלק מהעבודה שלי."
אבקש לקבל את הדיווח שנעשה בסוף שנת 2015 לועדת הכספים.
באותו פרוטוקול נאמר גם כן:
2. "אנחנו גם נבוא לקראת יותר מידע פומבי שקיים באתרים לגבי כמה זה
דמי ניהול וכמה זה מספרים אחרים, ולכן המידע הזה יותר זמין".

אבקש לקבל, בדומה למערכת גמלנט, נתונים השוואתים לכל הקופות באשר הן
על הוצאות דמי השקעה (הוצאות ישירות) בשנים 2014 ו2015.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

אבק לקבל אישור על קבלת הודעה זאת במייל חוזר.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (12 ביולי, 2016)

מצ"ב התשובה שלהם שבה הם מפנים אותי לאסוף את הנתונים מהאינטרנט:
https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5h...

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?