מידע בפורמט קריא מכונה לגבי בדיקות תברואה שנערכו בבבתי אוכל בתל אביב בשנים 2013-2015

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית תל אביב-יפו

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, עיריית תל אביב-יפו היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אלון אנתין

22 באפריל, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש מידע בפורמט קריא מכונה לגבי בדיקות תברואה שנערכו בבבתי אוכל
בתל אביב בשנים 2013-2015. אשמח אם המידע יכיל את : תאריך הבדיקה,
ציונה, ליקויים, צעדים שננקטו, כתובת ושם העסק.

אשמח לאישורכם על קבלת הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

6 ביוני, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו,

בהתאם להוראות חוק חופש המידע סעיף 7 לחוק, לא התקבלה כל התייחסות
לבקשת המידע. מניין 60 הימים הראשונים לטיפול בבקשת המידע חלף, ומאחר
ולא התקבלה כל הארכה נוספת, לפי הוראות החוק, אנו שומרים על זכותינו
לפנות לערכאות המתאימות, לשם קבלת המידע.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית תל אביב-יפו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?