פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של צה"ל ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד האוצר היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אלון אנתין

13 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של צה"ל
ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042 בנוגע לשאלות הבאות:

A.לגבי המידע שמופיע בע"מ 21 בדוח הזה:
http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/02...
1. האם ניתן לקבל את המידע הגולמי עצמו שממנו נבנה הגרף שמופיע בעמוד
21?
2. האם קיים מידע עדכני לשנים 2013,2014? אם כן האם ניתן לקבלו בצורתו
הגולמית?
3. האם תזרים התחייבויות להשלמות של הפנסיה התקציבית (פנסיית גישור)
הוא חלק מהתזרים
שמופיע בדוח בשנים 2012-2042?

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד האוצר

15 ביוני, 2014

שלום רב,
הפנייה אינה ברורה.
חלקה בג'יבריש.
לתשומת ליבכם.
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר

מאת: אלון אנתין <[FOI #228 email]>
אל: חוק חופש המידע בקשות במ. האוצר <[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]>,
תאריך: 13/06/2014 16:40
נושא: בקשת המידע - פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של
צה"ל ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ&quot;ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של
צה&quot;ל ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042 בנוגע לשאלות הבאות:

A.לגבי המידע שמופיע בע&quot;מ 21 בדוח הזה:

http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/02...

1. האם ניתן לקבל את המידע הגולמי עצמו שממנו נבנה הגרף שמופיע בעמוד
21?
2. האם קיים מידע עדכני לשנים 2013,2014? אם כן האם ניתן לקבלו בצורתו
הגולמית?
3. האם תזרים התחייבויות להשלמות של הפנסיה התקציבית (פנסיית גישור)
הוא חלק מהתזרים
שמופיע בדוח בשנים 2012-2042?

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -

http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...
)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Alaveteli website. This footer
has been overriden by the sample Alaveteli theme.

כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
http://askdata.org.il/help/officers

אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.

-------------------------------------------------------------------

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

15 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בשל בעיה במערכת אחזור על הבקשה ללא גרשיים.
אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של
הצבא ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042 בנוגע לשאלות הבאות:

A.לגבי המידע שמופיע בעמוד 21 בדוח הזה:
http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/02...

1. האם ניתן לקבל את המידע הגולמי עצמו שממנו נבנה הגרף שמופיע בעמוד
21?
2. האם קיים מידע עדכני לשנים 2013,2014? אם כן האם ניתן לקבלו בצורתו
הגולמית?
3. האם תזרים התחייבויות להשלמות של הפנסיה התקציבית (פנסיית גישור)
הוא חלק מהתזרים
שמופיע בדוח בשנים 2012-2042?

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד האוצר

16 ביוני, 2014

שלום,
אני לא יכולה לקלוט את פנייתך ללא כתובת דואר.
אנא שלח אותה על מנת שנוכל להתחיל בטיפול בבקשה.
בברכה,
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע,משרד האוצר/משרד ראשי

מאת: אלון אנתין <[FOI #228 email]>
אל: [מ. האוצרהדוא"ל המבוקש],
תאריך: 15/06/2014 21:47
נושא: Re: הנדון: בקשת המידע - פירוט בנוגע לתזרי התחייבויות הפנסיה
התקציבית של צה"ל ומשר הביטחון לשנים 2012-2042

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בשל בעיה במערכת אחזור על הבקשה ללא גרשיים.
אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של
הצבא ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042 בנוגע לשאלות הבאות:

A.לגבי המידע שמופיע בעמוד 21 בדוח הזה:

http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/02...

1. האם ניתן לקבל את המידע הגולמי עצמו שממנו נבנה הגרף שמופיע בעמוד
21?
2. האם קיים מידע עדכני לשנים 2013,2014? אם כן האם ניתן לקבלו בצורתו
הגולמית?
3. האם תזרים התחייבויות להשלמות של הפנסיה התקציבית (פנסיית גישור)
הוא חלק מהתזרים
שמופיע בדוח בשנים 2012-2042?

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -

http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...
)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

16 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לבקשתך, העברתי את פרטיי האישיים בטלפון ואני מחכה להמשך הטיפול
בבקשה.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (24 ביוני, 2014)

קיבלתי בדואר מכתב אישור לפניה 43/2014
https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5h...

Link to this

אלון אנתין השאיר הודעה (24 ביוני, 2014)

קיבלתי בדואר מכתב אישור לפניה 43/2014 (עם קישור תקף)
https://docs.google.com/file/d/0B6Z4i5hM...

Link to this

משרד האוצר

2 בספטמבר, 2014

שלום רב,

מידע אודות הפנסיה התקציבית ניתן לקבל מדוחות הכספיים של ממשלת ישראל, מצ"ב
קישור:

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGener...

חלק א' מבוא לדוחות הכספיים - סעיף 9;

ביאור 18 - התחייבויות בגין זכויות עובדים;

חלק ה' מידע נוסף - פנסיה תקציבית.

בברכה,
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר

מאת: אלון אנתין <[FOI #228 email]>
אל: [מ. האוצרהדוא"ל המבוקש],
תאריך: 15/06/2014 21:47
נושא: Re: הנדון: בקשת המידע - פירוט בנוגע לתזרי התחייבויות הפנסיה
התקציבית של צה"ל ומשר הביטחון לשנים 2012-2042

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בשל בעיה במערכת אחזור על הבקשה ללא גרשיים.
אשמח לקבל פירוט בנוגע לתזרים התחייבויות הפנסיה התקציבית של
הצבא ומשרד הביטחון לשנים 2012-2042 בנוגע לשאלות הבאות:

A.לגבי המידע שמופיע בעמוד 21 בדוח הזה:

http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/02...

1. האם ניתן לקבל את המידע הגולמי עצמו שממנו נבנה הגרף שמופיע בעמוד
21?
2. האם קיים מידע עדכני לשנים 2013,2014? אם כן האם ניתן לקבלו בצורתו
הגולמית?
3. האם תזרים התחייבויות להשלמות של הפנסיה התקציבית (פנסיית גישור)
הוא חלק מהתזרים
שמופיע בדוח בשנים 2012-2042?

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -

http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...
)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

6 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש להודות לכם על הנתונים בדוח החדש שאכן עונים על סעיף 2,3 לגבי
סעיף 1 (המידע הגולמי) אבקש בנוסף פירוט בכל שנה לפי חתך נוסף לפעילים
ולגימלאים שיכלול גם את החלוקה בין מערכת הביטחון, עובדי הוראה, עובדי
מדינה, שוטרים וסוהרים.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?