מידע מלא על תמיכות ממשלתיות בין 2011-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד האוצר היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

20 ביולי, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2014 מצויין בעמוד ב-90 כי סך
התמיכות הממשלתיות הן 234,455 מלש"ח. ואולם, בפורטל התמיכות הממשלתי
מופיע כי הועברו רק 34,156 מלש"ח. דפוס דומה קיים לגבי שנים נוספות.

לכן, אנחנו מעוניינים לקבל פירוט מלא על כלל התמיכות (מכל הסוגים) בין
השנים 2011-2015, בחתך לפי: תקנה תקציבית, גוף נתמך, ושנה. אנחנו
מעוניינים לקבל את הסכום שאושר וכמו כן את הסכום שהועבר בפועל בכל שנה
(הכל בדומה לפרסום בפורטל התמיכות).

אנחנו מעוניינים לקבל את המידע בפורמט דיגיטלי, בקובץ אקסל.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?