פירוט בנוגע לתשלום הפנסיה התקציבית של עובדי משרד הביטחון וצה"ל לשנים 2010-2014

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הביטחון

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אלון אנתין

12 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הביטחון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט בנוגע לתשלום הפנסיה התקציבית של עובדי משרד הביטחון
וצה"ל לשנים 2010-2014 בנוגע לשאלות הללו:

האם התשלום בפועל לשנים 2010-2014 מופיע בתוך סעיף תקציבי של משרד
הביטחון? אם כן באיזה סעיף או סעיפים במדויק?
מצ"ב רשימת הסעיפים מאתר התקציב הפתוח:
http://budget.msh.gov.il/#00150102,2014,...

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)
אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

18 ביוני, 2014

אלון שלום רב,

הרינו מאשרים קבלת בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במשרדנו.

נבקש לעדכנך כי הנושא הועבר לבדיקה ואנו נשיבך עם קבלת מענה.

בכבוד רב,

טל גביש- איילון
רכזת לפניות ולתלונות הציבור
משרד הביטחון- אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
הקריה, תל-אביב 6473424
טלפון: 03-6975540
פקס': 03-6976711
כתובתנו באינטרנט: www.mod.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

19 ביוני, 2014

אלון שלום רב,

הרינו מאשרים קבלת מכתבך במשרדנו.

תשלום הפנסיה התקציבית של עובדי משרד הביטחון מופיע בסעיפי התקציב של משרד הביטחון, בקישור אשר מופיע במייל שלך תחת הכותרת "גמלאות משרד הביטחון".

באשר לגמלאות המשולמות בצה"ל, המידע מצוי בצה"ל. לשם קבלתו, בהתאם לסעיף 8 (5) לחוק, אנא פנה אל רס"ן זוהר הלוי, מדור פניות הציבור ובקרה- חטיבת דובר צה"ל, בטלפון: 03-5695757, בפקס': 03-5693971 או באמצעות הדואר האלקטרוני: [email address]

מבקשתך לא עלה בידינו להבין מהו המידע הנוסף אותו הנך מבקש, ונמתין להבהרותיך.

בכבוד רב,

טל גביש- איילון
רכזת לפניות ולתלונות הציבור
משרד הביטחון- אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
הקריה, תל-אביב 6473424
טלפון: 03-6975540
פקס': 03-6976711
כתובתנו באינטרנט: www.mod.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

19 ביוני, 2014

אלון שלום רב,

בהמשך למכתבנו הקודם ומבדיקה נוספת עולה כי הנתונים המופיעים באתר אותו צירפת למכתבך, אינם מוכרים לנו.

אנא הבהר מהו המידע אותו הנך מבקש לקבל במסגרת בקשתך.

בכבוד רב,

טל גביש- איילון
רכזת לפניות ולתלונות הציבור
משרד הביטחון- אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
הקריה, תל-אביב 6473424
טלפון: 03-6975540
פקס': 03-6976711
כתובתנו באינטרנט: www.mod.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

19 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הביטחון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך לשיחה עם טל אני מבקש להודות לכם על מהירות התגובה ולחדד את
הבקשה עצמה.
אני מעוניין:
1. לקבל את עלויות הפנסיה התקציבית של עובדי משרד הביטחון בחמש השנים
האחרונות.
2. לבקש ממכם למפות את הסעיפים מתוך תקציב המדינה (כפי שמופיע באתר
התקציב הפתוח)
http://budget.msh.gov.il/#00150102,2014,...
שקשורים לפנסיה של עובדי משרד הביטחון:
שכר קבע
גמלאות שוטף
מט"ח סיוע בארה"ב
קניות ושרותים אחרים
מט"ח סיוע המרה לש"ח
שיקום - שונות
תגמולים ותשלומי משפחה
שכר אזרחים עובדי צה"ל
ימי מילואים
שכר חיילי חובה
שכר יחידות סמך
שכר עובדי משרד הביטחון
מכשול מרחב התפר
עבודות בינוי
רזרבה להתייקרויות
גמלאות שארים
רזרבה להתייקרויות שכר
הוצאות חשמל
השתתפויות בסעיפים
רזרבה להתייקרויות מט"ח
אחזקת מבנים
מענקי פרישה לגימלאים
גימלאות משרד הביטחון
יעודה להיוונים
רזרבה לתשלומי העברה
היוון לגימלאים
ישיבות הסדר
מט"ח סיוע המרה למזומן
רכישות שוטפות הפחתה
שכר עובדי משרד
עדכון מערכות שכר עידוד
קניות ושרותים בארץ
מכשול בגבול המערבי
מתקן המתנה למסתננים
הכנסות מחו"ל
הכנסות מגורמי חוץ
תקציב הביטחון שונות
השתתפות ביטחון שונות
הכנסות שונות
השתתפות בתקציב הביטחון
רכישות שוטפות הפחתה
מתן שירותים הפחתה שונות
מתן שירותים הפחתה
השתתפות מסעיפים אחרים

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)
אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

17 ביולי, 2014

אלון שלום,

הנני להודיעך כי בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק חופש המידע החלטתי להאריך את המועד למתן החלטה בבקשתך ב-30 יום נוספים וזאת בשל מורכבות המידע המבוקש.

בברכה,

דינה פליאק
ראש היחידה לפניות ותלונות הציבור
נציבת תלונות הציבור
אגף דוברות והסברה
משרד הביטחון

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: IMOD Public Affairs
משרד הביטחון

7 באוגוסט, 2014

אלון שלום,

סיימנו את הטיפול בבקשתך והנני להתנצל על העיכוב במענה.

להלן הנתונים המתייחסים לתשלום פנסיה תקציבית לעובדי משרד הביטחון בשנים 2009-2013:

שנה סכום (מש"ח)
2009 133.6
2010 151.1
2011 161.9
2012 165
2013 176.2

הסכומים לעיל אינם כוללים 34.7 מש"ח בשנת 2009 ו-64.7 מש"ח בשנת 2010 בגין תכנית הפרישה מרצון במשרד הביטחון בתקופה של 5/2008-5/2010.

לא נוכל להמציא לך את המידע המבוקש בסעיף 2 לפנייתך מיום 19.6.2014 שכן אינו בגדר מידע כהגדרתו בסעיף 2 לחוק חופש המידע.

באפשרותך לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000.

בברכה,

דינה פליאק
ראש היחידה לפניות ותלונות הציבור
נציבת תלונות הציבור
אגף דוברות והסברה
משרד הביטחון

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (10 באוגוסט, 2014)

אלון, יכול להיות שעלות הפנסיה התקציבית של עובדי משרד הבטחון וצהל היא פחות מ-200 מיליון שקלים בשנה? נראה לי שהיא התבלבלה

Link to this

אלון אנתין השאיר הודעה (10 באוגוסט, 2014)

יוגב, מדובר רק על משרד הביטחון, מצה"ל ביקשתי בנפרד.
את החיבור של שניהם יש בדוח של החשבת הכללית.

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הביטחון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?