תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית חיפה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

11 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית חיפה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

12 במאי, 2015


Attachment image001.jpg
4K Download


סער אלון שלום רב,

 

תודה לך על פנייתך, שהגיעה לאגפנו ביום 12.5.15 ונרשמה כבקשה למידע מס'
48/15.

 

במענה לפנייתך ומברור שנערך עם אגף התקציבים עלה כי ספר התקציב של עיריית
חיפה הינו בפורמט אקסל, המכיל בפירוט את תקציבי היחידות השונות, בהתאם
להוראות משרד הפנים. כך, הפירוט הוא לפי פעילות ולא לפי סעיפי תקציב, והמידע
עומד לרשות המבקשים כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.

 

נציין כי מזה עשרות שנים ספר התקציב מופק בפורמט המופיע באתר העירייה.

 

פירוט הסעיפים של משרד הפנים קיים ברשותנו כקובץ מודפס בלבד ובהתאם לסעיפים
אלו מופק ספר התקציב.

 

עפ"י "נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן" - סעיף 7(ה) לחוק חופש המידע קובע כי
"המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות
חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש".

 

לאור האמור לעיל, המידע עומד לעיון האזרחים - כפי שהוא מצוי ברשותנו.

 

לשירותך תמיד.

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                     

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

 

References

Visible links

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית חיפה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?