תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית באר שבע

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

11 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית באר שבע,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: דני פרידמן
עיריית באר שבע

12 במאי, 2015

שלום רב
אבקשך לעיין באתר האינטרנט של עיריית באר שבע, להלן הקישור:

http://www.beer-sheva.muni.il/openning.a...

1. יש להיכנס לרובריקה הכחולה אשר בצד ימין בשם: מידע לתושב
2. ייפתח בצד ימין עמודה עם כיתוב באדום ויש ללחוץ על : פרסומי העירייה.
3. בחלונית שנפתחת יש לבחור : פרסומי מנהל הכספים.
4. תפתח רשימה של 2 עמודים

קיימים במקום גיליונות בפורמט אקסל של תקציב העירייה משנים קודמות כולל שנת 2015

לידיעתך

בברכה
דני פרידמן

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

12 במאי, 2015

תודה רבה על המענה המהיר והטוב,

בפרסומי העירייה שבקישור שלהלן מופיעים דו"חות התקציב רק מאז שנת
2011. נודה אם תוכלו לצרף לנו בנוסף גם דו"חות עבור השנים 2008-2010.

בתודה מראש על טיפולכם המהיר,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: דני פרידמן
עיריית באר שבע

12 במאי, 2015

שים לב לרשימה

שלום רב
שים לב לרשימה של פרסומי מנהל הכספים
ליד תאריך 29/7/2013 יש תקציב לשנת 2010 בפורמט אקסל http://www.beer-sheva.muni.il/apps/hebre...

דוחות קודמים פורסמו בפורמט pdf בלבד
כמו תמצית דוחות לשנת 2009 http://www.beer-sheva.muni.il/apps/hebre...

ותמצית דוחות לשנת 2008 http://www.beer-sheva.muni.il/apps/hebre...

לידיעתך
בברכה
דני פרידמן

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

12 במאי, 2015

תודה רבה,

הנתונים לגבי 2008 ו2009 כוללים רק את תמצית הדוח, ואילו אני מעוניין
בתקציב המפורט הכולל את כל הסעיפים (בדומה לנתונים לגבי 2010-2015).
אודה לקבלת המידע האמור,

תודה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: דני פרידמן
עיריית באר שבע

13 במאי, 2015

הנתונים שקיבלתם הנם כפי שהעירייה פרסמה אותם לציבור
הבקשה שלך תועבר לעיון הגורמים הרלוואנטיים לעניין דוחות אקסל של 2008-2009
לבחינת קיומם בפורמט המבוקש על ידך.
לתשומת לבך

בברכה
דני פרידמן

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: דני פרידמן
עיריית באר שבע

17 במאי, 2015

מר סער אלון שלום רב
מבדיקה של הגורמים הרלוואנטיים בעירייה עולה
שהנתונים המבוקשים לגבי תקציב 2008-2009 בפורמט המבוקש על ידך (אקסל)
קיימים רק בפורמט - PDF כפי שהועברו לידיך.
לידיעתך
בברכה
דני פרידמן

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית באר שבע –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?