תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קרית אתא

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

27 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קרית אתא,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

27 ביוני, 2015

שלום רב,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שעברו למעלה מ30 יום.

נודה על התייחסתכם ומסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: שי שלום ביטון

29 ביוני, 2015

מר אלון ברקת שלום,

תשובה לפנייתך נשלחה אליך באמצעות דואר ישראל ובהתאם למועדים הקבועים בחוק.

בכבוד רב,

שי שלום ביטון, עו"ד
ע. הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

29 ביוני, 2015

תודה רבה על התגובה,

כפי שציינו בבקשה, נודה על קבלת המידע גם בפורמט דיגיטלי, בקבצי
Excel, הנוחים לעיבוד.

בתודה והערכה,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

13 ביולי, 2015

שלום רב,

כאמור בבקשתנו, נודה על קבלת המידע בפורמט EXCEL, ולא בפורמט קשיח.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

28 ביולי, 2015

שלום רב,

בהמשך לפנייתנו הקודמת, אודה על קבלת החומרים בפורמט דיגיטלי, הניתן
לעיבוד (Excel, לדוגמא), ולא בפורמט קשיח כפי ששלחתם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: שי שלום ביטון

25 באוגוסט, 2015

מר אלון ברקת שלום,

אני מבקש להפנות אותך לסעיף 7 (ה) בחוק.

בכבוד רב,

שי שלום ביטון, עו"ד
ע. הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קרית אתא –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?