תקציב עירייה מפורט לשנים 2008-2015

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית פתח תקווה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: סער אלון

27 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית פתח תקווה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את תקציב העירייה הרגיל המפורט (הכולל פירוט לגבי הסעיפים
לפי קידוד משרד הפנים - 10 ספרות, תכנון מול ביצוע), עבור כל אחת
מהשנים: 2008-2015.
אבקש לקבל זאת בפורמט Excel.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: לוי פומרנץ
עיריית פתח תקווה

28 במאי, 2015

שלום רב,
אני מעביר את הבקשה לטיפולה של רו"ח גילית נובוגרוצקי, מנהלת אגף התקציבים.
בכבוד רב
לוי פומרנץ

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: לוי פומרנץ
עיריית פתח תקווה

22 ביוני, 2015

שלום רב,
נא ידיעתך כי המידע המבוקש הונגש לציבור והוא מצוי באתר האינטרנט העירוני: עמוד הבית: שקיפות מידע: תקציבי העירייה.
בכבוד רב
לוי פומרנץ

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: סער אלון

22 ביוני, 2015

תודה רבה על המענה,

נודה על קבלת המידע האמור בפורמט Excel, אשר ניתן לעיבוד דיגיטלי.

בתודה,

סער אלון ברקת.

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית פתח תקווה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?